Hermann Breulmann, SJ

T. Hermann Breulmann, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1974 metais. Dirbo akademinėje sielovadoje Hamburge, 1986–1994 m. dvasinis rektorius Geistlicher Rektor „Cusanuswerk“ fonde. 1996–2000 m. Berlyno šv. Kanizijaus kolegijos rektorius, 2000–2003 m. Miuncheno Berchmanno kolegijos rektorius, tada Miuncheno šv. Mykolo parapijos rektorius (iki 2010) ir Hamburgo katalikiškosios akademijos dvasinis rektorius, studentų kapelionas Berlyne. Šiuo metu gyvena Osnabriuke, dirba Šv. Pauliaus „Mažosios bažnyčios“ vadovų komandoje ir katedros forume.

Naujienlaiškis