Gunnar Bauer, SJ

T. Gunnaras Baueris, SJ, užaugo Doncdorfe. Po teologijos ir edukologijos studijų Tiubingene 2007 m. įstojo į noviciatą. Vėliau dirbo su pabėgėliais Berlyne ir Pietų Sudane. Baigęs pastoracinio konsultavimo (Pastoral councelling) studijas Čikagoje, 2015 m. įšventintas į kunigus. Iki 2018 m. dirbo Miuncheno šv. Mykolo bažnyčios sielovadoje. Baigęs terciatą yra Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas.

Naujienlaiškis