Gerwin Komma, SJ

T. Gerwin Komma, SJ, gimė 1942 m. Brno (dabartinė Čekija) geboren, ištrėmus šeimą užaugo Vienoje. Po septynerius metus trukusios prekybininko profesinės veiklos ir baigęs vakarinę vidurinę mokyklą, 1967 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1974 m. įšventintus į kunigus, 1980 m. davė paskutiniuosius įžadus. Darbavosi sielovados ir kunigų ugdymo srityse: Collegium Canisianum, Germanicum-Hungaricum ir Boceno seminarijoje, taip pat turėjo vadovaujamas pareigas Draugijoje. Nuo 2018 m. balandžio darbuojasi pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo bendruomenių vikaru Vienos arkivyskupijoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×