Gangolf Schüssler, SJ

Gangolfas Schüssleris yra jėzuitas nuo 1985 m., į kunigus įšventintas 1994 m., filosofijos studijos Miuncheno aukštojoje mokykloje, teologijos ir ekonomikos studijos Anglijoje. Septynerius metus buvo studentų sielovadininkas Miunchene, dvejus metus referentas Vienos katalikiškoje socialinių mokslų akademijoje, vienerius metus vadovavo parapijos bendruomenei, nuo 2009 m. spalio Liudvigshafeno Heinricho Pescho namų referentas.

Naujienlaiškis