Eberhard v. Gemmingen, SJ

T. Eberhard von Gemmingen, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1957 metais, 1959 metais studijavo filosofiją Pulache prie Miuncheno ir teologiją – Insbruke ir Tiubingene. 1968 metais įšventintas į kunigus. Buvo ekumeninio pasauliečių judėjimo „Action 365“ narys, vyskupo paskirtas įgaliotinis prie nacionalinio transliuotojo ZDF, 1982–2009 metais vadovavo Vatikano radijo vokiečiakalbei redakcijai. 2010–2015 metais buvo atsakingas už Vokietijos jėzuitų provincijos projektų plėtrą.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×