Christoph Wrembek, SJ

Tėvas Christophas Wrembekas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 m. Dirba kunigu kapelionu ir rekolekcijų palydovu, rašo knygas ir gyvena Hanoveryje. Nuo 1991 m. pabaigos jis nuolat dirba Estijoje ir įkūrė organizaciją "Förderverein Johannes-Esto-Zentrum e.V.". (http://johannes.ee/).

Naujienlaiškis