Christoph Wrembek, SJ

T. Christoph Wrembek, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 m. Yra kunigų kapelionas ir dvasinis palydėtojas rekolekcijose, rašo knygas, gyvena Hanoveryje. Nuo 1991 m. pabaigos nuolat dirba Estijoje. Yra įkūręs organizaciją Johannes-Esto-Zentrum e.V. (http://johannes.ee/).

Naujienlaiškis