Christian Modemann, SJ

T. Christian Modemann, SJ, gimė 1974 metais Achene, prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją, dirbo fizikos ir tikybos mokytoju Esene. 2007 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, 2013 m. įšventintas į kunigus. Iki 2018 m. dėstė Bonos-Bad Godesbergo Šv. Aloyzo kolegijoje. Po savo terciato Meksikoje 2019 metais perėmė vadovavimą Hamburgo suaugusiųjų katechezės programai. 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×