Christian Modemann, SJ

T. Christian Modemann, SJ, gimė 1974 metais Achene, prieš įstodamas į Jėzaus Draugiją, dirbo fizikos ir tikybos mokytoju Esene. 2007 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, 2013 m. įšventintas į kunigus. Iki 2018 m. dėstė Bonos-Bad Godesbergo Šv. Aloyzo kolegijoje. Po savo terciato Meksikoje 2019 metais perėmė vadovavimą Hamburgo suaugusiųjų katechezės programai. 

Naujienlaiškis