Bernd Franke, SJ

T. Bernd Franke, SJ, gimė 1948 m. Ursensolene, Ambergo rajone, Aukštutinio Pfalco žemėje. 1967 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1976 m. Miuncheno Šv. Mykolo bažnyčioje įšventintas kunigu. 1993–2004 m. ankstesnės Aukštutinės Vokietijos provincijos, įsikūrusios Miunchene, provincijolas. 2013–2021 m. gyveno Schloss Fürstenried rekolekcijų namuose, buvo seserų kapelionas. Nuo vasaros gyvena Šv. Motiejaus Valdramo (Wolfratshausen) parapijoje, Miunzingo parapijos asociacijų kapelionas.

Naujienlaiškis