Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Audio malda kasdienai

Įvykiai

​Džiugus įvykis – pašventinti jėzuitų namai Rygoje

Rugpjūčio 5 dieną Šv. Petro Faberio jėzuitų bendruomenės namus pašventino Rygos arkivyskupas. Jėzuitai Rygoje vadovauja ignaciškosioms Dvasinėms pratyboms, globoja Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę, dėsto Latvijos universitete bei dirba kitus sielovados darbus.

Patvirtintas Jėzuitų misijos Lietuvoje metų minėjimo planas

Birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejaus minėjimo planą.

Jėzuitams Lietuvoje – 450!

2019 metais sukanka 450 metų, kai Lietuvoje įsikūrė Jėzaus draugija – jėzuitai, tad kitąmet minėsime jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejų.

Sveikiname diakoną Eugenijų Puzynią, SJ!

Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, SJ, 2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje Eugenijui Puzyniai, SJ, suteikė diakono šventimus.

Skaitiniai

Popiežiaus Pranciškaus patarimas koledžo studentams

Mums buvo įdomu, ar nors vienas popiežiaus patarimas tiks naujiems koledžo studentams. Visiškai nekeista, kad atsakymas – tvirtas TAIP.

Kodėl švenčiame šventes?

Tinkamai suvokta ir gerai surengta šventė suteikia ypatingą progą, nes tai intensyviai išgyvenamas metas, kuriame persipina praeitis, dabartis ir ateitis.

​Tiesa apie mokslą viduramžiais

Mintis, kad tikėjimas ir mokslas neišvengiamai vienas kitam prieštarauja, didžia dalimi priklauso XIX a. propagandistams.

Atpažinti dvasias kartu su Ignacu Lojola

Nors Ignacas Lojola įkūrė jėzuitų vienuoliją, jo istorija prasidėjo anaiptol ne maldingai. <...> sunki fizinė ir religinė krizė – pasiveja jo praeitis. Ignacas beveik išprotėja nuo vidinio spaudimo nuolatos atlikti išpažintį. <...> Devyni mėnesiai Manrezoje – tai kieta dvasinio gyvenimo mokykla. Tai, ką Ignacas joje išmoksta, tampa Dvasinėmis pratybomis, kurios turi padėti susitvarkyti gyvenimą.