Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Malda su popiežiumi ir daugiau

Įvykiai

Magis 2020

Š.m. liepos 26-31 dienomis vyks ignaciškojo jaunimo programos MAGIS vasaros renginys, skirtas 18-35 m. jaunimui

Ignaciška Sekminių Vigilija

Gegužės 30 d. junkitės į visos ignaciškosios šeimos bendrą maldą žodžiais: „Ateik, Šventoji Dvasia, ir atnaujink žemės veidą!”

A.a. Jėzaus Draugijos Generolui t. Adolfo Nicolas, SJ

Gegužės 20 d. Tokijuje pas Viešpatį iškeliavo buvęs jėzuitų Generolas t. Adolfo Nicolas, SJ

Jėzuitų bažnyčios vėl atveria savo duris tikintiesiems

Šv. Mišios pradedamos aukoti pagal įprastą tvarkaraštį jėzuitų bažnyčiose Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje

Skaitiniai

Pokyčiai, kurie tarnauja aukštesniam tikslui

Pokyčiai yra gyvenimo dalis, nes pats gyvenimas yra pokytis, sako Austrijos provincijolas t. Bernhard Bürgler, SJ.

Ignacas ir naudojimasis galia

Kaip ignaciškai naudotis mums patikėta galia? Skaitykite buvusio Vokietijos provincijolo t. Stefan Kiechle, SJ straipsnį apie ignaciškąją lyderystę.

Pasaulinis jėzuitų mokymosi tinklas – Jesuit Worldwide Learning

Susipažinkite su taip pat ir Lietuvos jėzuitų provincijos globojamu projektu, suteikiančiu prieigą prie aukštojo išsilavinimo, pabėgelių stovyklose gyvenantiems žmonėms.

Mažas berniukas klausia popiežių: „Ar mano tėtis – danguje?“

Popiežius tarė: „Teisingai. Tuoj paaiškinsiu. Mes visi esame Dievo vaikai. Kiekvienas.