Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Malda su popiežiumi ir daugiau

Įvykiai

Pas Viešpatį iškeliavo t. Jonas Zubrus SJ

Rugpjūčio 3 d. Kauno jėzuitų namuose ramiai užgeso 96-erių metų t. Jonas Zubrus SJ

Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas

Pirmuoju naujosios Centrinės Europos provincijos provincijolu taps t. Bernhardtas Bürgleris SJ. Ši provincija suvienys ligšiolines Austrijos, Vokietijos, Lietuvos ir Latvijos bei Šveicarijos provincijas.

Magis 2020

Š.m. liepos 26-31 dienomis vyks ignaciškojo jaunimo programos MAGIS vasaros renginys, skirtas 18-35 m. jaunimui

Ignaciška Sekminių Vigilija

Gegužės 30 d. junkitės į visos ignaciškosios šeimos bendrą maldą žodžiais: „Ateik, Šventoji Dvasia, ir atnaujink žemės veidą!”

Skaitiniai

Pokyčiai, kurie tarnauja aukštesniam tikslui

Pokyčiai yra gyvenimo dalis, nes pats gyvenimas yra pokytis, sako Austrijos provincijolas t. Bernhard Bürgler, SJ.

Ignacas ir naudojimasis galia

Kaip ignaciškai naudotis mums patikėta galia? Skaitykite buvusio Vokietijos provincijolo t. Stefan Kiechle, SJ straipsnį apie ignaciškąją lyderystę.

Pasaulinis jėzuitų mokymosi tinklas – Jesuit Worldwide Learning

Susipažinkite su taip pat ir Lietuvos jėzuitų provincijos globojamu projektu, suteikiančiu prieigą prie aukštojo išsilavinimo, pabėgelių stovyklose gyvenantiems žmonėms.

Mažas berniukas klausia popiežių: „Ar mano tėtis – danguje?“

Popiežius tarė: „Teisingai. Tuoj paaiškinsiu. Mes visi esame Dievo vaikai. Kiekvienas.