Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Audio malda kasdienai

Įvykiai

Naujas šv. Ignaco autobiografijos ir Dvasinių pratybų leidimas

Nori susipažinti su ignaciškojo dvasingumo principais, sužinoti apie Jėzaus Draugijos įkūrėjo dvasinę kelionę, ieškok šios knygelės jėzuitų bažnyčiose, religinės literatūros knygynuose.

Veikia ir virtuali paroda "Jėzuitai Lietuvoje"

Paroda “Jėzuitai Lietuvoje” iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo parodų salės persikėlė į virtualią erdvę. Kviečiame pasilankyti!

Trys bendrabroliai davė naujokyno pažadus

Trys jauni vyrai Niurnberge davė vadinamąjį „naujokyno pažadą“, kuriuo pradėjo dvejų metų naujokyną ir savo kelionę Jėzaus Draugijoje.

Šiauliuose atidengta atminimo lenta t. Jonui Borevičiui

Jeigu, praeinant pro šią lentą, kam nors skaudės, kas nors didžiuosis, kad yra tokių žmonių kaip tėvas Jonas, tada yra prasmė šitą lentą atidengti

Skaitiniai

Keturi faktai apie Ignacą, galintys įkvėpti viltį mums

Kiekvienas turime savo pradžią – gimėme konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje. Tai turi ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Jaunasis Ignacas buvo savo meto ispanas, kurio elgesiui įtaką darė disfunkcinės valdžios struktūros, karas ir godumas.

Mūsų gyvenimo adventas

Kas geba budėti, tylėti ir laukti, tas jau dabar gali patirti, kad adventas leidžia paslaptingai pajusti, atrodytų, neapčiuopiamą Dievą.

Artėjantys šv. Ignaco metai - gera proga atsiversti

"Ignaco pradėtas praktikuoti neturtas, kaip ir jo asmeninė draugystė su neturtingaisiais bei pagalba jiems, yra ryškūs pokyčių jo gyvenime ženklai." sako Arturo Sosa

Lietuvoje apsilankiusio jėzuitų generolo pamokslas komentuoja III Velykų sekmadienio skaitinius

Gegužės 4–5 dienomis pirmą kartą Lietuvoje apsilankė Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ. Kviečiame skaityti jo įkvepiantį pamokslą, pasakytą Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje.