2017 m. Velykų sveikinimas

2017-04-15 00:11

Kaip kasmet, taip ir per šias Velykas sako Jėzus kiekvienam iš mūsų: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.“ Velykos – tai priminimas, kad nepamirštume, jog esame mylimi kasdien, jog mums dovanojama kiekviena diena ir tai niekada nesibaigs, jei tikėsime. Linkime kasdien tikėti, linkime kantrybės ir jėgų kasdien stiprinti tikėjimą bei drąsiai siekti begalybės.

                                                                                                     Su šv. Velykom!

Lietuvos ir Latvijos jėzuitai

Plačiau...

Jėzuitų gimnazijos direktorius: dabar jaučiuosi kaip mokinys

2016-10-10 21:58

Prieš pat naujųjų mokslo metų pradžią prie Kauno jėzuitų gimnazijos vairo stojo naujasis direktorius – kunigas Rytis Gurkšnys pakeitė nuo 2012-ųjų vadovavusį ir iš šių  pareigų pasitraukusį brolį Virgilijų Saulių.

Plačiau...

Popiežius Pranciškus: Tenutyla ginklų žvangėjimas!

2013-09-11 21:13

Šimtas tūkstančių žmonių šiltą šeštadienio vakarą susirinko kartu su Šventuoju Tėvu melsti Dievą taikos malonės Sirijai, Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo intensyviausias popiežiaus Pranciškaus vadovauto ilgo maldos budėjimo momentas. Kartu melstis buvo atėję taip pat kitų krikščioniškų konfesijų nariai, kitų tikybų išpažinėjai, tarp susitikimo dalyvių buvo ir netikinčiųjų.

Plačiau...