Pasikalbėk su jėzuitu

Galvojantiems apie dvasinį pašaukimą

Magis

Jaunimo bendruomenė

Kaip galiu dalyvauti?

Bendruomenės, renginiai ir veiklos kiekvienam

Malda kasdien

Malda su popiežiumi ir daugiau

Įvykiai

Covid-19 – iššūkis ar galimybė? Ką galvoja trys Abraomo religijos?

2020 spalio 22 d., 16:00 – 17:30 val. kviečiame į įdomų pokalbį-forumą tarpreliginio dialogo kontekste apie mūsų laiko aktualijas

Pas Viešpatį iškeliavo t. Jonas Zubrus SJ

Rugpjūčio 3 d. Kauno jėzuitų namuose ramiai užgeso 96-erių metų t. Jonas Zubrus SJ

Magis 2020

Š.m. liepos 26-31 dienomis vyko ignaciškojo jaunimo programos MAGIS vasaros renginys, skirtas 18-35 m. jaunimui

Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas

Pirmuoju naujosios Centrinės Europos provincijos provincijolu taps t. Bernhardtas Bürgleris SJ. Ši provincija suvienys ligšiolines Austrijos, Vokietijos, Lietuvos ir Latvijos bei Šveicarijos provincijas.

Skaitiniai

Lukas mokosi iš Marijos

Eik prie šaltinių. Maldoje eik prie Jėzaus.

Išmokti atskirti savo emocijas

Skirk valandėlę ir peržvelk savo jausmus, atpažink Dievą giliausiuose savo sielos kloduose

Kai grumiasi drambliai

Neturtingieji visada itin neproporcingai nukenčia dėl klimato kaitos padarinių

Būti sukurtam

Svarbiausias kiekvieno kūrinio gyvenimo momentas yra dėkingumas, gilus pajautimas, kad viskas yra dovana