Kaip tapti jėzuitu?

Kaip sužinoti, kur Viešpats tave kviečia? Kaip atpažinti, ar tau tinkamas jėzuito gyvenimas?

Siūlome pasinaudoti keletu patarimų:

Pasikalbėk su kokiu nors tėvu arba broliu jėzuitu.

Susisiek su jėzuitų provincija ir paprašyk daugiau informacijos apie Jėzaus Draugiją ir jos veiklą.

Dalyvauk ignaciškose rekolekcijose.

Susisiek su naujokyno vyresniuoju ir pasikalbėk apie pašaukimą.

Melskis Šventajai Dvasiai, prašydamas atpažinti Dievo kvietimą, ir pasidalyk savo įžvalgomis su dvasios vadovu.


Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ

El. paštas: emarkovas@gmail.com

Tel. +37063749137


Jėzaus Draugijos generolo (1965–1983) t. Pedro Arrupės patarimai jaunam žmogui, norinčiam stoti į Draugiją:

Lik namie, jeigu jėzuitų įvaizdis tave neramina ar erzina.

Neateik pas mus, jeigu Bažnyčią myli ne kaip motiną, bet kaip pamotę. Neateik taip pat, jei galvoji, kad padarysi paslaugą Jėzaus Draugijai.

Ateik, jeigu tarnauti Kristui tau yra svarbiausias dalykas gyvenime. Ateik, jeigu turi širdį, kuri nori apimti visą pasaulį. Ateik, jeigu turi humoro jausmą, gali juoktis su kitais, o kartais – ir iš savęs.

Dalintis