Sielovada

Dievui reikia adreso

Bažnyčia yra stabtelėjimo, susikaupimo, tylos ir maldos vieta, atvira visiems. Savaitės ritmą duoda kasdienės šv. Mišios, reguliarus laikas diskusijoms ir išpažinčiai. 

Mūsų bažnyčiose susirenka žmonės, norintys gyventi savo tikėjimu. Jose galima susitikti ir kurti bendrystę. Pamaldose, ypatingai šv. Mišiose, švenčiame pačią savo tikėjimo esmę: Jėzų Kristų, o jame – žmogaus ir Dievo susitikimą.

Be to, jėzuitų bažnyčiose visada yra galimybė turėti dvasinį pokalbį ir susitaikyti su savo gyvenimu, priimti Susitaikymo sakramentą.

Rezultatai: 1-0 / 0
Naujienlaiškis