Generalinė kongregacija

Nors Jėzaus Draugija nelaiko savęs demokratinės struktūros organizacija ir į visas viršesnes pareigybes (išskyrus Generalinio vyresniojo) nariai yra skiriami, Generalinė kongregacija yra aukščiausias sprendimus priimantis jėzuitų valdymo organas. Ji turi aukščiausią Draugijos įstatymų leidžiamąją ir kontrolės valdžią ir renka Generalinį vyresnįjį, kuris šias pareigas eina iki gyvos galvos. Generalinės kongregacijos šaukiamos tik tada, kai reikia išrinkti Generalinį vyresnįjį arba iškyla kitų pasaulinės svarbos klausimų. Tam iš anksto galima pateikti postulatus (pasiūlymus ir pageidavimus).

Anksčiau Generalinės kongregacijos dažnai trukdavo ištisus mėnesius – o 31-oji generalinė kongregacija vyko 1965 ir 1966 metais, t. y. ji posėdžiavo keletą mėnesių, o po daugiau kaip metų pertraukos iš naujo susirinko dar dviems mėnesiams.

Pirmoji Generalinė kongregacija galėjo susirinkti tik 1558 m., praėjus dvejiems metams po Ignaco mirties, nes vyko karas tarp Ispanijos karaliaus Pilypo II ir Popiežiaus Pauliaus IV. Ši Generalinė kongregacija Generaliniu vyresniuoju išrinko t. Diego Laynezą.

36-osios generalinės kongregacijos eiga pirmą kartą istorijoje buvo pakeista taip, kad svarbius paruošiamuosius darbus buvo galima atlikti jau iš anksto. 

Popiežius Pranciškus, kuris pats yra jėzuitas, dalyvavo dviejose generalinėse kongregacijose: 32-ojoje (1974–1975) ir 33-ojoje generalinėje kongregacijoje (1983).

Rezultatai: 1-0 / 0
Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×