Šv. Jonas Berchmanas: studentų globėjas

Jaunas šventasis ir akademinio jaunimo globėjas

Jonas Berchmanas gimė 1599 m. kovo 13 d. Diste (Brabantas, Belgija), jo tėvas buvo batsiuvys. Devynerių Jonas nusprendė, kad bus kunigas, todėl 1608 m. pradėjo lankyti lotynišką parapijos mokyklą ir, kaip ir kiti būsimieji kunigai, apsigyveno rektorate. Tačiau praėjo treji metai, ir tėvas nebeįstengė išlaikyti mokslus einančio sūnaus. Disto beginažo [beginių, krikščionių moterų religinių bendruomenių, gyvenvietė] kunigas, sužinojęs, kad šeima nebeišgali teikti sūnui paramos, priėmė jį tarnu į savo namus, o kaip atlygį už darbą jam apmokėdavo mokslus. 1614 m. Berchmanas gavo namų tarno vietą pas Mecheleno kanauninką, su šia tarnyba įgydamas ir teisę lankyti vyskupijos seminariją. Kai 1615 m. jėzuitai Mechelene įkūrė kolegiją, Jonas nusprendė įstoti į Jėzaus Draugiją.

1616 m. rugsėjo 24 d. Berchmanas pradėjo lankyti naujokyną; baigęs 1618-aisiais buvo išsiųstas į Romą studijuoti filosofiją. Amžinajame mieste jis gyveno ir studijavo Romos kolegijoje. Buvo nepaprastai gabus studentas, todėl 1621 m. liepą dalyvavo viešame filosofijos dispute. Nors nepailstamai mokėsi ruošdamasis baigiamiesiems egzaminams, o pasiruošimas disputui jam kainavo labai daug jėgų, bet kaip geriausias absolventas privalėjo atstovauti Romos kolegijai kitame dispute, kuris įvyko rugpjūtį dominikonų vadovaujamoje Graikų kolegijoje. Kitą dieną po disputo jam ūmai prasidėjo tokia sunki dizenterija, kad nedelsiant buvo perkeltas į ligoninę. Tačiau jo būklė tik blogėjo, padėtį dar labiau pasunkino prasidėjęs plaučių uždegimas. Rugpjūčio 13-osios rytą Berchmanas mirė, jam buvo vos dvidešimt dveji. Jo palaikai buvo palaidoti Romos šv. Ignaco bažnyčioje, o širdis, kaip brangi relikvija, yra saugoma Leveno Jėzuitų kolegijos bažnyčioje.

1865 m. gegužės 9 d. popiežius Pijus IX Joną Berchmaną, SJ, paskelbė palaimintuoju, o popiežius Leonas XIII 1888 m. sausio 15 d. – šventuoju bei akademinio jaunimo globėju. Kartu su Aloyzu Gonzaga, SJ, bei Stanislovu Kostka, SJ, Berchmanas yra ir viso jaunimo globėjas. Jo atminimo diena – lapkričio 26-ąją.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×