Kita

30 Liepa
30. Liepa 2022

Jubiliejinių Šv. Ignaco metų užbaigimas

Liepos 30 d. (šeštadienį) kviečiame visus į Šv. Ignaco Lojolos šventę Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje!

Šia švente užbaigsime jubiliejinius šv. Ignaco metus, kurie prasidėjo 2021 m. gegužės 20 d. ir baigsis šių metų liepos 31 d. 

18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje už bendruomenę. Per šv. Mišias jėzuitai paaukos save ir Draugiją Švč. Jėzaus Širdžiai.

Po šv. Mišių – suneštinė agapė jėzuitų namų sodelyje.

Esate visi laukiami!

Naujienlaiškis