VU kapelionas: „Dialogas tarp mokslo ir tikėjimo visada gyvas“

Nuo rugsėjo Vilniaus universiteto bendruomenėje akademinę sielovadą tęsia kapelionas Gintaras Vitkus, SJ. Naujos kadencijos kapelionas Vilniaus universiteto naujienų portalui pasakoja apie sukauptą patirtį dirbant ir padedant kitiems, dalijasi įžvalgomis apie tikėjimą, vertybines nuostatas ir dvasinės sveikatos svarbą bendruomenei.

Šį rugsėjį pradėjote eiti Vilniaus universiteto kapeliono pareigas. Papasakokite apie savo darbinę patirtį ankstesnėse bendruomenėse, ar darbas universitetinėje ar mokslo aplinkoje jums yra nauja patirtis?

Darbas su jaunimu ir mokslo bendruomene mane lydi visą gyvenimą. Baigęs mokyklą Kaune svarsčiau tapti fiziku ar matematiku, bet nusprendžiau studijuoti mediciną. 1982 m. baigęs studijas Kauno medicinos institute (KMI) metus dirbau stažuotoju KMI Tuberkuliozės katedroje, vėliau tapau KMI Pulmonologijos mokslo tiriamosios laboratorijos jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, su mokslininkų komanda tyrinėjome bronchinės astmos ir lėtinio obstrukcinio bronchito problemas. Paskutiniais savo kaip mediko darbo metais prieš stodamas į Kunigų seminariją darbavausi Prienuose. Studijuodamas seminarijoje kartu dirbau ir seminarijos gydytoju, o 1991 m. mane įšventino kunigu. Taigi jau 31 metus esu kunigas, 40 metų – jėzuitas.

Kai baigiau seminariją, slapta vyliausi dirbti ligonių sielovados ar bioetikos srityje, bet tuo metu jėzuitams buvo grąžinta jų mokykla – Kauno jėzuitų gimnazija, ir mane paskyrė šios gimnazijos kapelionu. 1992–1993 m. Fordhamo jėzuitų universitete Niujorke studijavau specialų mokyklų administravimo kursą (magistrantūros studijos). Siekiant įgyti praktinės patirties tų studijų metu teko lankytis įvairiose jėzuitų mokyklose Amerikoje. Ši patirtis ir studijos buvo labai naudingos, nes pamačiau, kaip skirtingais būdais telkiamos bendruomenės, kaip jėzuitų ugdymas, nors visada siejamas su kokybe ir rimtu akademiniu parengimu, kartu akcentuoja pagalbą kitiems. Jėzuitų vidurinių mokyklų mokiniai privalo dalyvauti socialinėse praktikose, kad pajustų, ką reiškia darbas, ir patirtų džiaugsmą padėdami žmonėms. Grįžęs iš studijų tapau Jėzuitų gimnazijos Kaune direktoriumi ir juo dirbau 16 metų.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×