• Unsplash.com nuotr.

Už taiką mūsų širdyse ir nesmurtinę kultūrą. Ką skelbia popiežiaus balandžio mėnesio intencija?

Popiežius Pranciškus ragina visus balandžio mėnesį melstis už taiką skatinančią nesmurtinę kultūrą. T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, portale Bernardinai.lt (2023-04-17) kviečia pasigilinti, ką tai reiškia (toliau publikuojama straipsnio santrumpa).

Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tikslus meldžiantis popiežiaus intencija. Juk būdami dori katalikai esame kviečiami melstis pagal kas mėnesį popiežiaus skelbiamą Bažnyčios intenciją.

Maldos intencijos tikslai yra šie.

Bažnyčios vienybė: kai katalikai meldžiasi ta pačia intencija, tai skatina vienybės ir bendruomeniškumo jausmą ir išgyvenimą Bažnyčioje. Tai primena mums, kad visi esame to paties mistinio Kristaus kūno dalis ir turime bendrą misiją skatinti tikėjimą, gerovę, taiką ir teisingumą pasaulyje.

Dvasinis augimas: melsdamiesi mėnesio intencija, katalikai gali apmąstyti ir su Jėzaus Širdies gailestingumu išjausti svarbius klausimus, su kuriais susiduria Bažnyčia ir pasaulis. Tai padeda mums giliau suprasti savo tikėjimą ir skatina veikti, kad pasaulis pasikeistų į gerąją pusę.

Atidumas: mėnesio intencija atkreipia konkretų, atidų dėmesį į mūsų maldos gyvenimo kokybę. Ji padeda mums išlaikyti dėmesį ir atidumą svarbiems Bažnyčios bei pasaulio klausimams ir primena mums melstis už tuos, kuriems reikia pagalbos.

Ryšys su popiežiumi: melsdamiesi mėnesio intencija, katalikai gali užmegzti ryšį su popiežiumi ir jo misija Bažnyčioje. Tai suteikia galimybę paremti Šventojo Tėvo pastangas skatinti tikėjimą, gerovę, taiką ir teisingumą pasaulyje.

Paskatinimas veikti: mėnesio intencija – tai ne tik kvietimas melstis, bet ir raginimas veikti labiau įsigilinus į realijas, dėl kurių melžiamasi. Malda skatina katalikus imtis konkrečių žingsnių, kad skatintų taiką ir teisingumą savo bendruomenėse ir pasaulyje.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×