• Pixabay nuotr.
1 / 1

Trys šventieji karaliai magai

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, remdamasis bažnyčios tėvų mintimis, interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ žvelgia į trijų Rytų išminčių slėpinį.

 

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies…

Kas buvo šie karaliai magai? Ogi pagonių pirmieji vaisiai. Piemenys buvo izraelitai, o magai – pagonys; šie atvyko iš arti, o anie – iš toli. Tačiau abu atsidūrė prie vieno kertinio akmens. Akmuo – tai piemenims prisiglausti skrirta užuovėja, apsauga, pagalbos vieta. Magams – tai paieškos vadinamojo alcheminio akmens, prie kurio viskas pasikeičia, nes jis turi begalinę jėgą, galią viską perkeisti ir atgaivinti.

Jėzus nebuvo apreikštas nei teisuoliams, nei mokslininkams, nei šio pasaulio galingiesiems ir išmintingiesiems: piemenys yra neišmanėliai dėl savo menkos, kaimiškos, ganytojiškos kilmės; magai, burtininkai stokoja teisingo pamaldumo ir savo paieškomis daro įvairiausias šventvagystes. Juos kertinis akmuo pritraukė prie savęs, nes Jėzus atėjo išsirinkti kvailųjų, sugėdinti išmintingųjų, pašaukti nusidėjėlių, o ne teisiųjų. Nuo šiol Jėzuje nė vienas didis žmogus neturėtų savęs aukštinti, nė vienas silpnas žmogus neturėtų pulti į neviltį (plg. Augustiną).

Yra įvairių nuomonių apie šiuos magus. Kai kurie sako, jog jie buvo chaldėjai, nes chaldėjai garbino žvaigždę kaip dievą. Sakoma, kad jų vadinamasis dievas parodė jiems, jog gimė tikrasis Dievas. Kiti sako, kad magai buvo persai. Treti – kad atvyko iš tolimiausių žemės pakraščių. Dar kiti sako, kad jie buvo Balaamo vaikaičiai, ir tai yra labiausiai tikėtina versija. Juk Balaamas, be kita ko, pranašavo: „Iš Jokūbo iškils žvaigždė“ (Sk 24, 17). Kai magai, žinoję pranašystę, pamatė naują žvaigždę, greitai suprato, kad gimė karalius (plg. Grigalių Didįjį).

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis