• T. Eugenijus Markovas, SJ
1 / 1

T. Eugenijus Markovas, SJ: malda taip pat yra galingas įrankis

Ar malda yra veiksminga? Gal daugiau naudos iš konkrečių darbų ir veiksmų, juo labiau, kad ir rezultatas akivaizdesnis? Apie maldos būtinybę ir veiksmingumą t. Eugenijus Markovas, SJ, kalbasi su Simonu Bendžiumi („Bernardinai“, 2022 05 12).

Kai nutinka svarbūs, sukrečiantys įvykiai (pavyzdžiui, dabartinis karas Ukrainoje), iš Bažnyčios autoritetų (dažnai – vyskupų) girdime kvietimus maldai. Kai kurie žmonės svarsto: negi vėl tik malda? Negi neįmanoma sugalvoti ir kitų priemonių, kaip konkrečiai padėti žmonėms? Tad, Jūsų manymu, kaip turėtume priimti tokius kvietimus maldai?

Visi kvietimai maldai, man atrodo, turėtų būtų priimti teigiamai. Karo kontekste kai kurie žmonės gal nesupranta, kad malda taip pat yra įrankis. Krikščionys dažnai galvoja taip, lyg, jiems bandant atsakyti į agresiją [prieš Ukrainą], malda būtų paskutinėje vietoje. Bet apskritai turėtume kalbėti apie maldą kaip apie pirminį įrankį.

Į Jūsų klausimą nenorėčiau atsakyti nei „taip“, nei „ne“. Turėkim omenyje, kad didžioji dalis mums žinomos ar nežinomos pagalbos, kuri siunčiama į Ukrainą, nėra vien tik pinigai ar daiktai. Mano manymu, malda yra galingas įrankis, kuris perkeičia žmonių širdis. Jeigu reikia jas uždegti, malda uždega ryžtui, kovai, laisvei. O jeigu reikia ramios širdies, tai atvirkščiai – malda padaro ją ramesnę.

Kaip malda yra susijusi (ar turi būti susijusi) su mūsų veikimu? Galim įsivaizduoti – aš pasimelsiu, ir Dievas viską padarys. Bet gal malda gali ir mane patį keisti?

Dažnai įsivaizduojame maldą tik kaip prašymą. Tai būna susiję su Dievo įvaizdžiu: aš prašau, o Gerasis Senelis, sėdintis ant debesies, viską padaro. Nemanau, kad toks maldos būdas teisingas. Įsivaizduokit, kad malda yra santykis, pokalbis – o santykiuose prašymai ne visada yra priimtini. Tad nuo prašymo maldos mes turėtume pereiti į sąžinės formavimo maldą. Perkeisdamas save, perkeičiu ir kitą.

Tik pagalvokim, kiek daug pagalbos suteikia malda. Pavyzdžiui, žmogus melsdamasis gali apsispręsti paremti Ukrainą. Mano svarstymai labai dažnai nugula į maldos žodžius. Tad malda yra perkeičianti. Mes savo troškimus pavedame Dievui.

Naujienlaiškis