• Baltijos jėzuitų plėtros tarybos posėdyje, iš kairės: t. Edward Schmidt, t. Antanas Saulaitis, t. J. Leo Klein (1998 m.)
1 / 3

60 metų Jėzaus Draugijoje – t. Antano Saulaičio prisiminimai apie naujokyną

Minėdamas savo 60 metų buvimo Jėzaus Draugijoje jubiliejų, tėvas Antanas Saulaitis, SJ, prisimena naujokyno metus, praleistus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jėzuitai priėmė mane į naujokyną prieš 60 metų – 1961 m. rugpjūčio 15 d. JAV, Merilando provincijoje. Ten jau buvo Lietuvos provincijos nariai Gediminas Kijauskas ir Gintautas Sabataitis, o vėliau – Virgilijus Kaulius ir Jurgis Janeliūnas. Šiais metais JAV Rytų provincija uždaro Vernersvilio šv. Izaoko Žogo naujokyną. Mano įstojimas į Draugiją ir šių namų uždarymas – dvi progos surašyti įsiminusius įvykius be ypatingos sekos.

Stojimas į naujokyną tolimoje šalyje su visai nepažįstamais žmonėmis man nebuvo visai naujas dalykas, nes susirašinėdavau su savo chemijos profesoriumi t. Geraldu Hutchinsonu ir Marijos sodalicijos (dabar Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės) grupelės globėju t. Josephu Murphy, abu dirbo Ferfildo universitete, Konektikuto valstijoje. Pas jėzuitus stojome penkiese, 1961 m. baigę Ferfildo universitetą, keturi iš jų pradėjo naujokyną Masačusetso valstijoje (Shadowbrook, Lenox).

Tais laikais naujokyne buvo daug jėzuitų. „Pirmokėlių“, stojusių tradicinėmis trim datomis – liepos 31 d., rugpjūčio 15 d. ir rugsėjo 1 d. – buvome 44, „antrokų“ skaičius buvo panašus, namuose dar buvo junjorų, visa profesūra ir ugdytojai, darbuotojai – iš viso apie 120–150 jėzuitų.

Visam gyvenimui išliko pamoka, kai man pavedė padėti apie 30 metų moteriai, sergančiai plaučių džiova, pasiruošti Krikštui. „Nesiliesk“, „nesėdėk arti, kad neužsikrėstum“, „kalbėkite apie jautrius ir svarbius dalykus tikėjimo kelionėje“.... Ir jos Krikštas palatoje...

Autorius:

Antanas Saulaitis, SJ, 1949 metais, vos sulaukęs dešimties, su šeima emigravo į JAV, kur praleido savo vaikystę ir jaunystę. Fairfieldo universitete (JAV, Kalifornija) jis baigė chemijos bakalauro studijas, vėliau Bostono universitete (JAV, Masačusetsas) įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos magistro laipsnius.

Į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 metais, 1969 metais buvo įšventintas kunigu JAV. 1970–1977 m. dirbo misijoje Brazilijoje. 1977 m. sugrįžo į JAV, vadovavo Čikagos jaunimo centrui, buvo už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių jėzuitų vyresnysis. Nuo 1987 m. reguliariai lankėsi Lietuvoje, aktyviai dalyvavo skautų veikloje. 1998 m. kunigas paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu (iki 2003 m.) ir grįžo į Lietuvą. 1998–2001 m. ėjo rektoriaus pareigas šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, vėliau vadovavo Vilniaus akademinės sielovados centrui, buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos narys. 2006 m. t. Antanas Saulaitis buvo perkeltas į Čikagą, kur iki 2014 m. vadovavo Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijai. 2014 m. sugrįžo į Lietuvą, kur dabar eina šv. Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektoriaus pareigas.

Naujienlaiškis