• Christian Ender, SJ, nuotr.
1 / 1

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Mišios jėzuitų bažnyčiose

Kviečiame melstis drauge su jėzuitais!

Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia

Gruodžio 24 d. (Piemenėlių Mišios) – 18.00 

Gruodžio 25 d. (Kristaus gimimas) – 11.00 

Gruodžio 26 d. (Šv. Kalėdų antroji diena) – 11.00, 13.00 

Gruodžio 31 d. – 23.00 

Sausio 1 d. – šv. Mišių nėra.

 

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Gruodžio 20 d. (pirmadienį) 17.30 – Susitaikymo pamaldos

Gruodžio 24 d. (Piemenėlių Mišios) – 17.30 

Gruodžio 25 d. (Kristaus gimimas) – 9.00 val. (rusų k.), 10.30, 12.00 

Gruodžio 26 d. (Šv. Kalėdų antroji diena) – 9.00 val. (rusų k.), 10.30, 12.00

Gruodžio 31 d. – 17.30 

Sausio 1 d. (Švč. M. Marija Dievo Gimdytoja) – 12.00 

 

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Gruodžio 24 d. (Piemenėlių Mišios) – 17.00, 21.00 

Gruodžio 25 d. (Kristaus gimimas) – 8.00, 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00

Gruodžio 26 d. (Šv. Kalėdų antroji diena) – 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00

Gruodžio 31 d. – 17.00, 23.00 

Sausio 1 d. (Švč. M. Marija Dievo Gimdytoja) – 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00

 

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Gruodžio 24 d. (Piemenėlių Mišios) – 20.00 

Gruodžio 25 d. (Kristaus Gimimas) – 9.00, 11.00 

Gruodžio 26 d. (Šv. Kalėdų antroji diena) – 9.00, 11.00

Gruodžio 31 d. – 18.00 

Sausio 1 d. (Švč. M. Marija Dievo Gimdytoja) – 10.00

Naujienlaiškis