Šv. Ignaco metų malda

 

Mylintis Dieve,

būdami Tavo akivaizdoje, mes prašome ypatingos Tavo malonės metams,

skirtiems šventojo Ignaco atsivertimui atminti.

 

Prisimename Pamplonos mūšį, Ignaco drąsą, narsumą, gebėjimą sutarti su bendražygiais.

Prisimename jo sužeidimą, žlugusias svajones, jo akivaizdžią nesėkmę,

susilpnėjusią sveikatą, grįžimą į Lojolą

ir ilgas dvasines paieškas, bandant rasti gyvenimo kelią.

Galiausiai prisimename, kaip jis atidavė savo gyvenimą Tau,

išgirdęs Tavo balsą per skaitytas knygas, svajones, maldą ir vaizduotę.

Prisimename jo kelionę į Manrezą, jo vidines kovas, troškimą padėti kitiems žmonėms,

pagelbėti sieloms atrasti Tavo prisikėlusio Sūnaus paguodą.

 

Prašome, Viešpatie, kad ir šiandien mumyse atnaujintum Ignaco dvasią,

idant būtume vis labiau panašūs į jį visiškai pasitikėdami Šventąja Dvasia

ir ištikimai ja sektume nei užbėgdami į priekį, nei pernelyg atsilikdami.

Tegu mūsų savastimi tampa jo įžvalgumas ir drąsa, jo pažeidžiamumas ir bendrakeleivių paieškos,

jo atvirumas jauniems žmonėms ir noras dalytis su jais išmintimi,

idant pasimokytume iš jo, kaip be baimės eiti į priekį, net jei kartais dėl to tektų padaryti klaidų.

Suteik, Viešpatie, malonę, kad degtume jo apaštališku uolumu

ir būtume kupini meilės šiam gražiam, bet kenčiančiam pasauliui.

 

Padėk mums, Viešpatie, atsisakyti siaurų pažiūrų, išankstinių nuostatų apie save, kitus, pasaulį

ir viską pamatyti nauju žvilgsniu.

Padėk mums vis labiau gyventi ignaciškąja charizma, kviečiančia visa matyti naujai Kristuje,

ir įžvelgti tavo malonės veikimą net tamsoje ir kančioje.

Tegul šie Šventojo Ignaco metai padeda mums pažinti neturtingą ir nuolankų Jėzų,

labiau jį mylėti ir iš arčiau juo sekti.

 

Prašome, kad mus užtartų Kelio Dievo Motina;

kad ji padėtų mums keliauti su Tavo Sūnumi Jėzumi,

laikant ranką jo rankoje,

idant kiekvieną dieną į nuotykių kupiną pasaulį neštume meilę ir viltį.

Amen.

 

Maldą iš anglų kalbos vertė Lietuvos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai

https://ignatius500.global/2021/06/08/official-ignatian-year-prayer

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×