Su Dievu virtuvėje...

Kviečiame skaityti žurnale „Jėzuitai“ (2021 Nr. 1) paskelbtą Ivaro Juhņevičs, SJ, straipsnį apie patirtis Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams (JRS) Romoje.

Dažnai tenka girdėti nuomonę, kad geriausia susitikti Dievą kokioje nors maldingoje aplinkoje: bažnyčioje, vienuolyne, piligrimystėje ar ypatingu asmeninės maldos laiku. Tačiau neretai pamirštame arba nepakankamai įvertiname tai, kad Viešpats laukia mūsų, atrodytų, pačiose banaliausiose ir proziškiausiose mūsų gyvenimo vietose.

Prieš ketverius metus išvykau į Romą mokytis italų kalbos, kad ateityje galėčiau studijuoti teologiją Grigaliaus universitete. Tačiau pagrindine mano italų kalbos, – o pirmiausia pačios kultūros, – mokykla tapo ne kalbų mokykla, bet Jėzuitų centras pabėgėliams (JRS). Ši tikrovė man, žmogui, atvykusiam iš šaltos Baltijos valstybės, anuomet atrodė visiškai nepažįstama, neaktuali ir svetima.

Tuo metu Romoje veikė treji namai pabėgėliams: vieni – vyrams, kiti – moterims, o treti – šeimoms su vaikais. Aš dirbau Romos centre įsikūrusiame daugiafunkciame pabėgėlių centre, į kurį galėdavo ateiti kiekvienas migrantas. Čia jis galėjo gauti būtiną informaciją, juridinę ir medicininę pagalbą bei paprasčiausių dalykų, pvz., drabužių ir pavalgyti. Kasdien pas mus apsilankydavo nuo dviejų iki trijų šimtų žmonių. Beveik visi jie, net ir oficialiai turėdami pabėgėlio statusą, praktiškai gyveno gatvėje.

Autorius:

Ivars Juhņevičs, SJ, gimė 1985 m. Daugpilyje (Latvija). Baigė Jazepo Vytuolo (Jāzeps Vītols) Latvijos muzikos akademiją, dirbo Rygos Zolitūdės gimnazijoje bei Rygos katalikų teologijos seminarijoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 2012 m. Naujokyną praleido Gdynėje, Lenkijoje. Studijavo filosofiją Krokuvoje. Po studijų grįžo į Latviją, kur dirbo Marijos radijo programoje, rengė tinklalaidę „Malda su šv. Ignacu“, įsitraukė į Motinos Teresės seserų tarnystę vargšams. Po metų išvyko į Romą, kur dirbo Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams (JRS) „Centro Astalli“. 2018–2021 m. studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Nuo 2021 m. rugsėjo gyvena Rygos šv. Favro jėzuitų bendruomenėje, yra namų ministras. 2021 m. inicijavo tinklalaidę „Pray as you go“ latvių kalba (Lūgšana Ceļā), darbuojasi Rygos Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčioje. 2021 m. įšventintas į kunigus. Šiuo metu katalikiškos gimnazijos kapelionas, socialinis pabėgėlių mentorius.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×