• Provincijos kongregacijos nariai – 50 išrinktų jėzuitų.
  • Provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, su Thomu Hollwecku, SJ, ir Christianu Rutishauseriu, SJ (iš kairės).
  • Provincijos kongregacija vyko Šveicarijoje, Bad Šėnbrune, Lasalio namuose.
1 / 3

Spalio 25–29 dienomis Šveicarijoje vyko provincijos kongregacija

Bad Šėnbrunas. Spalio 25–29 dienomis Šveicarijoje, Bad Šėnbruno mieste, vyko pirmoji Centrinės Europos jėzuitų provincijos kongregacija, pasibaigusi Te Deum himnu ir šv. Mišiomis, kurias celebravo provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ. Visą savaitę 50 jėzuitų Lasalio rekolekcijų namuose tarėsi apie šių metų pavasarį sukurtos provincijos reikalus.

Naujokų vadovas t. Thomas Hollweckas, SJ, išrinktas prokuratoriumi, atstovausiančiu provincijai prokuratorių kongregacijoje, pasauliniame Jėzaus Draugijos narių susitikime; t. Christianas Rutishauseris, SJ, provincijos mokyklų ir universitetų delegatas, tapo prokuratoriaus pavaduotoju. Prokuratoriai Jėzaus Draugijoje atsakingi už ūkio ir finansų klausimus.

Svarbiausias kongregacijos klausimas – išsami provincijolo, vykdančio šią tarnystę nuo balandžio 27 d., ataskaita apie provincijos situaciją. Be kitų klausimų, šioje ataskaitoje provincijolas pateikė savo svarstymus apie seksualinio išnaudojimo įveiką ir prevencijos pastangas Draugijos institucijose.

Viena iš kongregacijos temų – „Jaunimas ir pašaukimai“, kurią pristatė t. Thomas Hollweckas, SJ, drauge su Draugijos kontaktiniais asmenimis, atsakingais už pašaukimų sielovadą. Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, yra pavedęs provincijos kongregacijai svarstyti jaunimo ir pašaukimų klausimus, taip pat įvertinti, kaip provincijoje įgyvendinamos visuotinės apaštalinės pirmenybės. Kongregacija nusprendė priimti dokumentą „Dėl brolių jėzuitų tapatybės atnaujinimo ir šio pašaukimo Jėzaus Draugijoje didesnio matomumo“.

Provincijos kongregacijos vyksta, siekiant pasiruošti prokuratorių kongregacijai, kuri spręs, ar reikia sušaukti Generalinę kongregaciją. Iš pradžių buvo planuota prokuratorių kongregaciją surengti 2022 m. gegužę Lojoloje (Ispanija), tačiau dėl pandemijos susitikimas nukeltas į 2023 metus.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×