1 / 1

Ses. Bernadeta Mališkaitė, SJE: „Laisvė – didžiausia Dievo dovana žmogui“

Šiemet minime Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 50-metį. Dėkodami visiems Kronikos talkininkams, ypač džiaugiamės, kad trejetas jos leidėjų šiais metais buvo įvertinti Laisvės premija. Tarp jų – ir Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė, kurios šia proga paprašėme pasidalyti keletu įžvalgų apie mūsų šiandieną.

Tiesa svarbiau už laisvę – tokia buvo daugumos Kronikos bendradarbių vidinė nuostata. Anuomet tarsi buvo aiškiau, kieno pusėje yra tiesa, o kaip šiandien suvokti, kur ji, kad iš tiesų galėtum būti laisvas, kad pajėgtum atsiriboti nuo įvairiausių įtakų ir nuomonių?

Aš nenorėčiau kategoriškai sakyti, kad tiesa – svarbi, o laisvė – mažiau svarbi. Laisvė – didžiausia Dievo dovana žmogui, kurios Jis neatšaukia, net jei žmogus klysta ir už tas klaidas turi skaudžiai sumokėti. Dėl tos pačios laisvės – sąžinės, tikėjimo, Tėvynės laisvės ir t. t. – žmonės sudėjo neįkainojamas aukas. Kronikos žmonės, nusprendę viešinti tikinčiųjų persekiojimą, taip pat siekė laisvės išpažinti savo tikėjimą ir dėl to nebūti persekiojami. Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tiesa padarys jus laisvus“, nes ji turi savyje laisvės, gyvenimo galią. Šėtoną Jėzus pavadino „melo tėvu“, tuo, kuris manipuliuoja, kuris pjudo ir siekia pražudyti. Taigi, tiesa, kaip objektyvi vertybė, iš esmės priklauso Dievui. O mums, žmonėms, ji atsiskleidžia ir tampa pažįstama pamažu.

 Sutinku, kad iš dalies anuomet buvo aiškiau atsirinkti, kieno pusėje tiesa. Bet sunkumai neatleidžia mūsų nuo pareigos ją pažinti ir dėl jos apsispręsti. Svarbiausia, esame pajėgūs savo proto galia tiesą pažinti... o ir malonė skuba į pagalbą...

Bene daugiausia sumaišties mums įneša vis labiau pasaulyje įsigalintis reliatyvizmas. Šiandienos mąstytojai jau garsiai, kaip anais laikais senieji pranašai, ragina susimąstyti ir net išsigąsti: jei nėra objektyvios tiesos, tai pragmatiniais sumetimais melas gali būti ne tik pristatomas, bet ir priimamas kaip tiesa...

Vis dėlto laisvės be tiesos nebūna... Kam nors tuomet vis tiek vergaujame: galios struktūroms, savo netvarkingiems prisirišimams, baimei, žodžiu, įvairiems stabams. Tikra laisvė, mano supratimu, visada yra tiesoje; šia prasme tiesa yra laisvės sąlyga. O jei grįžtume prie Jūsų klausimo, galiu tik patvirtinti, kad Kronikos žmonės rinkosi tiesą, už kurią sutiko mokėti ir sumokėjo nelaisvės kainą: už leidinio dauginimą ir platinimą buvo nuteista 14 žmonių, kurių kalinimo ir tremties metus kartu paėmus, už kiekvieną išėjusį Kronikos numerį, o jų – 81, yra sudėta maždaug vienų metų nelaisvės kalėjime ar tremtyje auka...

Svarbu netapti tingiems kelti klausimų, mąstyti, ieškoti. Taip, tai kelia nemažą įtampą. Bet toji įtampa yra naudinga ir žmogaus brandai, ir psichinei sveikatai.

Naujienlaiškis