1 / 5

Popiežius jėzuitams: palydėti ieškančiuosius ir abejojančiuosius

Roma. Kovo 12 d. Romos švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje buvo švenčiamos 400-osios Jėzaus Draugijos įkūrėjo Ignaco Lojolos (1491–1556) kanonizacijos metinės. Savo homilijoje popiežius Pranciškus, remdamasis sekmadienio evangelija apie Kristaus Atsimainymą, paragino jėzuitus išeiti iš vidutiniškumo lygumų ir patogumo šlaitų. Popiežius kvietė jėzuitus išeiti ir kilti ten, kur žemė susijungia su dangumi, „kur žmogus tik didžiulėmis pastangomis susitinka su Dievu, kad būtų šalia jo sunkiose paieškose ir tikėjimo abejonėse“.

Mišioms vadovavo Draugijos generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ. Dėl kelio problemų popiežius Mišiose dalyvavo kaip vienas iš jėzuitų, tačiau sakė homiliją. 1622 m. kovo 12 d. šv. Ignacas Lojola drauge su savo bendražygiu šv. Pranciškumi Ksaveru ir dar trim šventaisiais – Terese Aviliete, Pilypu Neriu ir Izodoriumi Artoju – popiežiaus Grigaliaus XV paskelbti šventaisiais. 

Popiežius sakė: „Mes same ne solistai, ieškantys klausytojų auditorijos, o broliai, susitelkę į chorą“. Prieš 400 metų paskelbtuosius šventaisiais popiežius pavadino „bendruomenės ramsčiais“: „Jie mums primena, kad, nepaisant mūsų skirtingo charakterio ir požiūrio, esame visi pašaukti danguje būti drauge“.

Homilijos pabaigoje popiežius kreipėsi tiesiogiai į savo bendrabrolius: „Mieli broliai, tegu mūsų šventasis tėvas Ignacas mums padeda saugoti dvasių skyrimo dovaną – mūsų brangų palikimą, lobį, amžiams skirtą Bažnyčiai ir pasauliui. Jis leidžia mus 'visa matyti naujai Kristuje'.“

Pabaigoje t. Sosa padėkojo popiežiui, kad šis savo buvimu dalyvauja Draugijos misijoje ir palinkėjo ištvermės ir Dievo palaimos kitą dieną minimų išrinkimo popiežiumi metinių proga. Mišiose dalyvavo ir pabėgėliai, kuriuos globoja šalia esantis jėzuitų koordinuojamas pabėgėlių centras.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×