Peteris Hansas Kolvenbachas

Olandas Peteris Hansas Kolvenbachas, SJ, daugiau kaip 24 metus vadovavo Jėzaus Draugijai neramiu laikotarpiu. Per beveik 500 metų besitęsiančią Draugijos istoriją jis buvo pirmasis Generalinis vyresnysis, savanoriškai grąžinęs Draugijai savo įgaliojimus.

Peteris Hansas Kolvenbachas, SJ, gimė 1928 m. lapkričio 30 d. Drutene prie Neimegeno. 1948 m. rugsėjo 7 d. įstojo į Jėzaus draugiją. 1958 m. išvyko studijuoti į Libaną, kur įšventintas į kunigus; jo specializacijos sritis buvo Rytų kalbos. Apgynė disertaciją apie armėnų literatūrą, tapo lingvistikos profesoriumi Beiruto katalikiškajame universitete, o 1974–1981 m. buvo Artimųjų Rytų provincijolas. 1975 m. Libane kilus pilietiniam karui, tapo tiesioginiu šios šalies tautinių grupių nuožmių tarpusavio kovų liudininku. Sprogmuo suniokojo jo darbo kambarį. 1981 m. paskirtas Popiežiškojo Rytų Instituto Romoje rektoriumi.

1983 m. rugsėjo 13 d. XXXIII Generalinė kongregacija jau pirmame rinkimų rate išrinko Kolvenbachą t. Pedro Arrupę, SJ, įpėdiniu; šis baskų kilmės jėzuitų Generalinis vyresnysis tuo metu sunkiai sirgo. Prieš dvejus metus popiežius Jonas Paulius II jau buvo pradėjęs asmeniškai rūpintis Jėzaus Draugijos reikalais – paskyręs laikinuosius vadovus (naujovė Draugijoje): apaštalinius delegatus t. Paolo Dezza, SJ, ir t. Giuseppe Pittau, SJ. Išrinktas Generaliniu vyresniuoju, Kolvenbachas nuo 1983 iki 2008 m. apdairiai ir įžvalgiai vadovavo Jėzaus Draugijai. Kaip ypač gerai informuotas ekspertas Vatikano bei vadovavimo Bažnyčiai klausimais, jis Romoje greitai tapo paklausiu patarėju. Jis reguliariai atstovaudavo Draugijos bendruomenėms pasaulio Vyskupų Sinodų susitikimuose, visada išlikdamas kuklus, neįkyrus. Išreikšdamas savo dėkingumą ir pripažinimą,1988 m. popiežius Jonas Paulius II paprašė Generalinį vyresnįjį Kolvenbachą pravesti gavėnios rekolekcijas popiežiui ir artimiausiems jo bendradarbiams.

1995 m. Kolvenbachas vadovavo XXXIV Generalinei kongregacijai, kurioje, šalia daugelio temų, gvildentas ir klausimas, kaip naujai apibrėžti Jėzaus Draugijos misiją dabartiniais laikais, taip pat priimtos „Papildomos normos“ – Jėzaus Draugijos konstitucijų paaiškinimai.

2006 m. Kolvenbachas įteikė popiežiui prašymą leisti atstatydinti iš Generalinio vyresniojo pareigų, popiežius Benediktas XVI jo prašymą patenkino. 2008 m. Jėzaus Draugijos XXXV Generalinė kongregacija atsistatydinimą priėmė, tai buvo unikalus įvykis per visą 500 metų Draugijos istoriją. 2016 m. savo įgaliojimus grąžino ir Kolvenbacho įpėdinis, t. Adolfo Nicolás, SJ, ir XXXVI Generalinė kongregacija dabartiniu Generaliniu vyresniuoju išrinko venesuelietį t. Arturo Sosa, SJ.

Kolvenbachas mirė 2016 m. lapkričio 26 d., likus vos keletui dienų iki 88-ojo gimtadienio, Beirute, kur gyveno po savo atsistatydinimo 2008 m. Užuojautos telegramoje anuometiniam Generaliniam vyresniajam t. Arturo Sosa, SJ, popiežius Pranciškus pagarbiai paminėjo „kilnų atsidavimą“, kuriuo pasižymėjo mirusiojo tarnystė Bažnyčiai.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×