1 / 2

Pal. Rutilio Grandė

1977 m. kovo 12 d. Rutilio Grandę nušovė sukarinti mirties eskadronai – stambių ūkininkų organizacijos nariai, mat jis gynė nepasiturinčių ir smulkiųjų ūkininkų teises. Tuo metu Salvadoras išgyveno sudėtingą politinį laikotarpį: dvylika metų šalį siaubė pilietinis karas, pareikalavęs daugiau nei 80 tūkst. mirčių.

Rutilio Grandė, žinomas kaip „Padre Tilo“, buvo artimas šventojo Oscaro Arnulfo Romero draugas. Mirtinas išpuolis prieš jo bičiulį lėmė esminį lūžį Romero gyvenime. Praėjus trims savaitėms po Rutilio žūties, Romero buvo įšventintas San Salvadoro arkivyskupu. Jis ryžtingai ėmėsi ilgos kovos prieš sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir socialinę neteisybę, kol po trejų metų jį taip pat pakirto mirtinų kulkų kruša.

„Padre Tilo“ gimė 1928 m. liepos 5 d. Paisnalo mieste, Salvadore. Baigęs kunigų seminariją, 1945 m. rugsėjo 5 d. įstojo į Jėzaus Draugiją. Studijavo Venesueloje, Ekvadore, Ispanijoje ir Belgijoje. Kunigu įšventintas 1959 m. liepos 30 d. Onjos mieste (Ispanija).

Dvidešimt metų Rutilio Grandė buvo kunigų seminarijos ugdytojas, raginęs seminaristus gyventi vidine laisve. Jis skatino būsimus dvasininkus tarnauti žmonėms, o ne tiesiog būti vadovaujančiais klero atstovais. Grandė taip pat siekė įgyvendinti Vatikano II susirinkimo mokymą. Tačiau, susidūręs su vyskupų pasipriešinimu ir nepasitikėjimu, 1970 m. nusprendė palikti seminariją ir ėmėsi sielovados savo gimtojoje Agilareso parapijoje.

Čia, būdamas klebonu, atsidavė misijai evangelizuoti silpniausiuosius. Rutilio, o vėliau ir arkivyskupas Romero, skelbė Evangeliją tikrovėje, varginamoje ekonominio išnaudojimo, socialinės priespaudos ir valstybės represijų. Todėl abu smerkė neteisingumą ir siekė Salvadoro tautos išlaisvinimo.

Rutilio Grandė buvo žmogiškai ir dvasiškai brandus kunigas ir jėzuitas. Seminaristams ir dvasininkams jis buvo supratingas ir mielas, o kartais – griežtas ir rimtas ugdytojas, patarėjas, palydėtojas. Ūkininkams buvo artimas, pasiaukojantis ir švelnus kunigas. Rutilio išgyveno kunigo ir jėzuito pašaukimą kaip tikėjimo tarnystę, neatsiejamą nuo teisingumo siekio, todėl, kaip yra pasakęs Romero: „Mes žinome, kad jame yra gyva Viešpaties dvasia.“

2022 m. sausio 22 d. San Salvadoro katedroje Salvadoro jėzuitas Rutilio Grandė ir drauge su juo automobilyje vykę nužudyti pasauliečiai Manuel Solórzano (72 metų) ir Nelson Rutilio Lemus (16 metų) buvo paskelbti palaimintaisiais.

Šaltinis: Rutilio Grande Märtyrer der Landpastoral in El Salvador, Rodolfo Cardenal, SJ, „Stimmen der Zeit“ (vokiečių kalba)

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×