1 / 7

Padėkos vakaras „Kronikos“ leidėjams

Už kiekvieną „Kronikos“ numerį – dveji metai lagerio

1972 m. kovo 19 d. pogrindyje pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ dar tų pačių metų vasarą atsidūrė sovietų saugumo akiratyje. Kratos ir „Kronikos“ leidėjų suėmimai, prasidėję 1973 metais, nesiliovė, tačiau kaip antausis okupantams buvo vis naujas pogrindinio leidinio numerio pasirodymas, su informacija, kas ir kokiomis aplinkybėmis aptiktas, už ką suimtas, tardytas ir baustas.

Kaip sako viena iš 2022 m. Laisvės premijos laureačių Eucharistinio Jėzaus kongregacijos ses. Bernadeta Mališkaitė, SJE, „Kronikos“ sėkmę lėmė visiška konspiracija – kuo mažiau žinoti, kuo mažiau kalbėti, kad suėmimo atveju negalėtum nieko išduoti.

„Nebuvome ėję jokių konspiracijos mokslų, tad niekaip kitaip, kaip stebuklu, „Kronikos“ leidybos negalėčiau pavadinti,“ – taip yra sakęs ilgametis „Kronikos“ redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius, SJ.

Laidoje „Istorijos perimetrai“ žurnalistas Rimas Bružas dalijosi, kad kažkada su kardinolu S.Tamkevičiumi sėdėjo ir skaičiavo, kiek asmenų buvo suimta, kokias bausmes, laisvės atėmimo terminus jie buvo gavę.

„Tuos metus sudėjome, padalinome iš „Kronikos“ numerių skaičiaus ir gavome atsakymą, kad kiekvienas „Kronikos“ numeris jos leidėjams, rengėjams ir bendraautoriams kainavo apie du metus lagerio. Maždaug tokia statistika. Jie gaudavo ilgus metus kalėjimo ir dar plius lagerio kur nors Sibire. Ką tai reiškia? Kad šie drąsūs žmonės būdavo kuo toliau izoliuojami nuo visuomenės, kad kuo labiau trūkinėtų pogrindinis tinklas, ir žmonių nepasiektų tai, kas iš tiesų vyksta, kad žmonės nesužinotų tiesos“, – laidoje pasakojo R. Bružas.

Įveikusi geležinę uždangą

„Kronika“ pasiekė ne tik Vakarus, bet ir pateko ant tuometinio JAV prezidento Ronaldo Reigano stalo, ją skaitė dabar jau šventuoju paskelbtas Jonas Paulius II. „Kronikos“ viešinti sovietinio režimo nusikaltimai sklido po visą pasaulį, o tai, kad pramušė geležinę uždangą, buvo smūgis KGB. Pasiekusi kraštus anapus Atlanto, tiesa apie sovietų persekiojimus Lietuvoje ir kitose sovietų okupuotose valstybėse skambėjo per radijo stotis, buvo verčiama į užsienio kalbas.

1985 metų spalio 5 dieną „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gavo Baltijos laisvės apdovanojimą (Baltic Freedom Award), kurį įteikė Amerikos baltų laisvės lyga (Baltic American Freedom League BAFL). Šiuo apdovanojimu įvertintos „Kronikos“ leidėjų pastangos remti sovietų okupuotų Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautų kovą už laisvę ir nepriklausomybę.

Bet bene didžiausias paradoksas, kad būtent KGB prisidėjo prie istorinio „Kronikos“ palikimo išsaugojimo. Kratų metu kagėbistų paimtos fotojuostelės, spausdinimo mašinėlės ir net 90 autentiškų „Kronikos“ numerių dabar yra saugomi Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje.

Neatsiejama Lietuvos istorijos dalis

Net 17 metų KGB nesugebėjo likviduoti pogrindinio leidinio. Auštant Lietuvos nepriklausomybei, jis buvo uždarytas pačių leidėjų, nusprendus, kad „Kronika“ savo misiją atliko.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ tapo neatsiejama Lietuvos istorijos dalimi, reikšmingai prisidėjusia prie Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, todėl minint 50-tąjį „Kronikos“ jubiliejų, Vaidilos teatre, kovo 19 d. Vilniuje surengtas padėkos vakaras-koncertas. „Kronikos“ žmonėms dėkota už „Kronikos“ idėją, iniciatyvą ir pasiryžimą veikti, už drąsą ir negęstančią viltį. Už nematomą ir nenuilstamą darbą, renginyje pagerbti ir tie „Kronikos“ bendražygiai, kurie liko nematomi, neįvardyti, bet nenuilsdami rinko medžiagą, spausdino, platino, vertė „Kroniką“ į kitas kalbas, finansiškai ar malda palaikė jos leidėjus.

Vakaro kulminacija tapo kardinolo Sigito Tamkevičiaus perskaitytas laiškas ateities kartoms.

„Krikščionys yra vilties žmonės, nes remiasi ne į save, bet į Dievą, todėl noriu padrąsinti visus, ypač jaunąją lietuvių kartą, kad nebijotų nelengvų dabarties iššūkių, su kuriais teks susidurti. Pasitikėkite Dievu panašiai, kaip mes pasitikėjome juo gūdžiais sovietinės okupacijos metais. „Kronikos“ istorija teikia viltį, kad pasitikint Dievu, galima atsispirti bet kokiai prievartai ir išsaugoti tikrą laisvę, kuri remiasi tiesa bei meile žmogui. Linkiu dabarties ir ateitiems kartoms kurti savo gyvenimą ant istorijos egzaminą išlaikiusių amžinųjų vertybių,“ – savo laiške ateities kartoms rašo kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Vaidilos teatro scenoje „Kronikos“ bendradarbius sveikino operos solistai Ieva Prudnikovaitė ir Liudas Mikalauskas, styginių kvartetas „Amber Quartet“, į kurį susibūrė smuiko virtuozai Vytautas Mikeliūnas ir Tadas Dešukas, altininkas Tomas Petrikis bei violončelininkė Onutė Švabauskaitė. Savo kūryba dalijosi vienas geriausių Lietuvos gitaristų, kompozitorius, muzikos prodiuseris ir aranžuotojas Martynas Kuliavas su grupe, dainavo Lietuvos jaunimo dienų choras ir jo solistai.

Padėkos vakarą rengė labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ bei „Prior musica“, partneriai – Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, Krašto apsaugos bei Kultūros ministerijos. Informacinis partneris – LRT.

Renginio globėjas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.

Fondo „Bažnyčios kronika“ informacija, 2022 m.

Nuotr. S. Tatoraičio paramos-labdaros fondas „Bažnyčios kronika“

Naujienlaiškis