Titelseiten der Zeitschrift "choisir".

Nutraukiama Šveicarijos jėzuitų žurnalo „Choisir“ leidyba

Ženeva. Nuo 2022 metų gruodžio 31 d. nutraukiama jėzuitų kultūros žurnalo „Choisir“, leidžiamo nuo 1959 metų prancūzakalbėje Šveicarijos dalyje, leidyba. Kaip praneša žurnalo direktorius t. Pierre Emonet, SJ, ir vyr. redaktorė Lucienne Bittar, pagrindinė priežastis – nuolat mažėjantis prenumeratorių ir Vakarų Šveicarijoje esančių jėzuitų skaičius.

Nepaisant to, kad nuo 2016 m. imta rečiau leisti žurnalą – ne kas mėnesį, o ketvirčiais, – ir aktyviau pristatoma interneto svetainė www.choisir.ch, visgi nepavyko padidinti prenumeratorių skaičiaus.

2022 m. lapkričio mėnesį po 63-ejų metų ilgametės leidybos pasirodys paskutinis specialus žurnalo numeris. „Choisir“ žurnalo leidėjai siekė pasiūlyti skaitytojams krikščionybės įkvėptus straipsnius, kuriuose nagrinėjami globalūs klausimai, parodomi moksliniai keliai ir skatinamas dialogas. Temos apėmė dvasingumą, teologiją, filosofiją, etiką, politiką ir socialinius mokslus, meną ir literatūrą, kreipusios į šiuolaikinį mąstymą, kad, kaip atsispindi pačiame žurnalo pavadinime „Choisir“ (liet. „pasirinkimas“), skaitytojams padėtų tinkamai pasirinkti.

Visi žurnalo straipsniai prancūzų kalba bus ir toliau nemokamai prieinami svetainėje www.choisir.ch. Jėzaus Draugija tęsia savo apaštalinę veiklą prancūzakalbėje Šveicarijos dalyje, apie tai ir toliau informuos prancūzakalbėje interneto svetainėje www.jesuites.ch

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×