• Matteo Piccioni ir Gabrielius Zaveckas. © Nuotr. Sebastian Ortner
  • Gabrielius Zaveckas ir Matteo Piccioni. © Nuotr. Sebastian Ortner
1 / 3

Niurnbergo naujokyne – du jauni jėzuitų naujokai

Spalio 4 d. du jėzuitų naujokai davė naujokyno pažadą ir pradėjo savo dvejų metų naujokyno kelią Jėzaus Draugijoje. Vienas jų – Gabrielius Zaveckas iš Lietuvos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijęs politilogijos bakalauro laipsnį. Kitas – Matteo Piccioni, gimęs Italijoje ir užaugęs Vokietijoje, paskutiniu metu mokėsi lotynų, graikų ir hebrajų kalbų Tiubingeno šv. Ambrozijaus kolegijoje. 

Drauge su tėvais jėzuitais iš Austrijos, Vokietijos ir Vietnamo jie gyvens tarptautinėje bendruomenėje. Abu vaikinai į Niurnbergo jėzuitų naujokyną oficialiai įstojo rugsėjo 19 dieną. Pirmosiomis savaitėmis jie praėjo kandidatūros etapą, kai intensyviai susipažino su Jėzaus Draugija ir jos misija. Šis etapas baigėsi spalio 4 d. duotu naujokyno pažadu – ženklu, išreiškiančiu pasitikėjimą Viešpačiu Jo dovanotu pašaukimu į Jėzaus Draugiją.

Jėzuitų naujokyne – per dvasines pratybas, įvairią praktiką ir jėzuitišką ugdymą – paliečiamos visos žmogaus gyvenimo sritys. Ugdomos dvasinė, intelektinė, jausminė, socialinė ir komunikacinė plotmės, kad asmuo gebėtų kuo laisviau apsispręsti.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×