• Akimirkos iš VJG fondo atidarymo renginio. Nuotr. Justino Auškelio
  • VJG moksleivis Justinas Balbieris
  • Sveikinimo žodį taria t. Vidmantas Šimkūnas, SJ.
1 / 11

Neliečiamojo kapitalo fondas – unikalus Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių projektas

2022 m. vasario 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas Vilniaus jėzuitų gimnazijos (VJG) paramos fondas – pirmasis tokio tipo gimnazijos fondas Europoje. Jo autoriai – VJG moksleiviai Justinas Balbierius ir Radvilas Pelanis, kurie, padedami finansų, marketingo ir kitų sričių ekspertų, įtikino gimnazijos direktorę ir bendruomenę savo idėjos patikimumu.

Fondo pristatymo renginyje gimnazijos direktorė ses. Edita Šicaitė pasakojo, kad prieš maždaug dešimt mėnesių pas ją atėjo trys gimnazistai ir pristatė idėją sukurti neliečiamojo kapitalo fondą. Ji, išklausiusi jų planus ir pasitarusi su steigėjais jėzuitais, priėmė sprendimą, remdamasi jėzuitų ugdymo principu „Mąstyk globaliai, veik lokaliai“ – leisti moksleiviams „pažaisti smėlio dėžėje“. Idėją toliau gludinę Justinas ir Radvilas įrodė, kad tai – ne žaidimas, ir pradėjo rimtas konsultacijas su finansų ekspertais.

Pagrindinis šio fondo tikslas – auginti Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenę ir skatinti inovacijas. Jaunųjų finansininkų planai ambicingi – didinti moksleivių stipendijas, investuoti į mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir naujų mokytojų trauką, skatinti moksleivių finansinį švietimą bei remti naujausių kompiuterinių technologijų įdiegimą. Ir tai tik pradžia...

Kovo 11 d. VJG fondas apdovanotas Mažojo šv. Kristoforo apdovanojimu.

Justinas su Radvilu pristato VJG fondo idėją ir tikslus. 

Kas yra neliečiamojo kapitalo fondas? Kokios yra rizikos ir kokie pranašumai?

Vilniaus jėzuitų gimnazijos paramos fondo veikimo principas nesudėtingas: investuojame suneštą neliečiamąjį kapitalą, o uždirbtas pelnas naudojamas remti su švietimu ir inovacijomis susijusius projektus. Paaukoti pinigai niekada neišleidžiami, o efektyviai „įdarbinami“, taip generuodami stabilią ilgalaikę grąžą Vilniaus jėzuitų gimnazijai.

Kaip ir su visomis investicijomis, kurios sukuria galimybę užsidirbti pinigus, atsiranda rizika jas prarasti. Būtent todėl mūsų Fondo valdybą sudaro penki investavimo profesionalai, kurie užtikrina, jog visos galimos rizikos būtų kiek įmanoma mažesnės, o grąža iš investicijų – kiek įmanoma didesnė.

Kaip jums kilo mintis sukurti neliečiamojo kapitalo fondą?

Vienuoliktos klasės antrą pusmetį supratome, jog artėja mūsų laiko pabaiga Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. Aptarėme, kiek daug įtakos mūsų gyvenimams turėjo ši gimnazija ir nusprendėme, jog norime išeiti „su trenksmu“. Patys investavome savo lėšas, todėl greitai radome neliečiamojo kapitalo fondo idėją – galima sakyti, jog mums nusišypsojo sėkmė.

Iš kur sėmėtės žinių, kaip valdyti finansus?

Kaip įkurti neliečiamojo kapitalo fondą, deja, mokykloje niekas nemoko, todėl turėjome susirasti žmones, kurie galėtų mums padėti. Vienas pirmųjų – Justinas Noreika, Vilniaus universiteto Fondo direktorius, sutikęs mus pakonsultuoti svarbiausiais tokio tipo paramos fondo kūrimo bei veiklos klausimais. Taip pat itin daug pagalbos Fondo kūrimo įsibėgėjimui turėjo ir kiti marketingo, buhalterijos, finansų specialistai, tarp jų Medardas Puidokas, Monika Skuodytė, Darius Kraučiūnas.

Kai surinkome reikiamą sumą pinigų steigimui, į mus konsultuojančių žmonių komandą prisijungė „Orion Securities“ atstovas Karolis Pikūnas, kuris mums padėjo apsibrėžti investavimo strategiją, bei „TGS Baltic“ teisininkai, su kurių pagalba paruošėme visus steigimui reikalingus dokumentus.

Ar reikėjo įkalbinėti gimnazijos direktorę ses. Editą pritarti šiai idėjai? Koks buvo pokalbis su ja?

Gimnazijos direktorė buvo pirmasis žmogus, kuriam mes pristatėme VJG Fondo idėją. Visas pristatymas bei diskusija vyko maždaug valandą – taip gavome jos leidimą su savo idėja judėti toliau. Ji pamatė mūsų entuziazmą ir leido „pažaisti smėlio dėžėje“ – tik dėl jos tikėjimo mumis šiandien Vilniaus jėzuitų gimnazija gali didžiuotis pirmuoju Europoje gimnazijos neliečiamojo kapitalo fondu.

Ar ateityje ketinate rinktis su finansais susijusią specialybę?

Po mokyklos baigimo abu planuojame studijuoti finansus ir savo gyvenimą sieti su verslo kūrimu bei naujų idėjų vystymų – šiais laikais to neįmanoma padaryti be tinkamo finansinio išsilavinimo.

Kokie artimiausi žingsniai laukia paleidžiant fondą „į gyvenimą“?

Fondo įsteigimas – tik pirmas žingsnis. Dauguma neliečiamojo kapitalo fondų pirmąją paramą teikia tik po kelių metų nuo įsisteigimo. Mes siekiame, jog jau pirmaisiais Fondo veikimo metais galėtume padėti savo gimnazijos bendruomenei, tik tada atsiskleis jo pilnas potencialas.

Kaip reagavo tėvai ar alumnai į fondo idėją? 

Gimnazijos tėvai, alumnai ir visa bendruomenė visuomet mus labai palaikė – esame dėkingi tiek už jų finansinę paramą, tiek jų laiką mus konsultuojant, tiek padrąsinančius komentarus po Fondo pristatymų. Mūsų bendruomenės tvirtumas daro mūsų gimnaziją išskirtine, ir tik tokioje smalsioje bei inovatyvioje aplinkoje mūsų idėja galėjo užaugti.

Naujienlaiškis