• Naujokai su naujokų vadovu t. Thomu Hollwecku (ketvirtas iš kairės) ir socijumi t. Eugenijumi Puzynia (pirmas iš kairės).

Nauji jėzuitų naujokai pradėjo savo pašaukimo kelionę Insbruke

Rugsėjo 18 d. keturi vaikinai – vokietis, airis, italas ir austras – pradėjo savo naujokyną Insbruke. Po dviejų kandidatūros savaičių, spalio 3 d., jie davė naujokyno pažadą, pažadėdami siekti didesnei Dievo garbei gyventi pagal Jėzaus Draugijos Konstitucijas ir nuoširdžiai ištirti savo pašaukimą. Savo pašaukimo kelionę tęs ir lietuvis Gabrielius Zaveckas, kuris pradėjo antruosius savo naujokyno metus.

Naujokyno bendruomenėje taip pat gyvena penki jėzuitai iš keturių šalių, tarp jų ir naujokų vadovas t. Thomas Hollweck ir socijus t. Eugenijus Puzynia iš Lietuvos. Per šį ugdymo laikotarpį naujokai skirs laiko tiek susikaupimui, maldai, asmeniniam svarstymui ir rekolekcijoms, tiek aktyviai socialinei veiklai ir sielovadai. Naujokynas skirtas ištirti savo pašaukimą ir padaryti sprendimą dėl tolesnių gyvenimo žingsnių.

2022 m. kovo mėn. Centrinės Europos jėzuitų naujokynas iš Niurnbergo persikėlė į Insbruką, kuriame yra įsikūrusi ir jėzuitų kolegija su daugiau nei 30 jėzuitų bendruomene.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×