Naujasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris pristato misiją ir misionierius

Ką tik pasirodžiusio eilinio žurnalo „Jėzuitai“ numerio turinį geriausiai apibūdina jo paantraštė: „Misija ir misionieriai“. Žurnale savo misiją Pietų Afrikos Respublikoje prisimena šiuo metu Lemonte ją atliekantis t. Vaidas Lukoševičius, o kodėl norėjo darbuotis būtent Lietuvoje, žurnalo skaitytojams pasakoja Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje dažniausiai sutinkamas iš JAV atvykęs br. Juozapas Glėbas, CFX.

Į naują misiją – rūpintis po visą pasaulį pasklidusių lietuvių sielovada – siunčiamas arkivysk. Lionginas Virbalas žurnale kreipiasi į mūsų tautiečius (žurnalas „Jėzuitai“ spausdinamas ir JAV).

Vartydami leidinio puslapius taip pat sužinosite, kaip savo misiją atliko 28-asis Jėzaus Draugijos generolas Pedras Arrupė (pradėta jo beatifikacijos byla), bei rasite savo žemiškąją misiją taip pat jau baigusio buvusio Lietuvos jėzuitų provincijolo vysk. Jono Borutos laišką, kuriame jis išdėsto svarbiausius savo gyvenimo principus.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×