Naujame žurnalo „Jėzuitai“ numeryje – apie mūsų garbingumą

„Pamąstykime, kas man yra garbingumas, iš ko jo mokėmės, kaip jis pasireiškia ir ką turime mintyse, sakydami, kad žmogus yra garbingas?“ – įžanginiame ką tik pasirodžiusio žurnalo „Jėzuitai“ numerio tekste klausia vyriausiasis redaktorius t. Vidmantas Šimkūnas, SJ. Atsakymas į šį klausimą tiesiogiai ar netiesiogiai skleidžiasi daugelyje numeryje publikuojamų tekstų. Pirmiausia – paties t. Vidmanto svarstymuose, koks yra jėzuitų veikimo būdas ir kuo jis universalus bei aktualus šiandien. Ką reiškia kvietimas į sielovados tarnystę ir kaip ji realizuojasi praktikoje, rašo Šv. Jonų bažnyčios Sielovados komandos narė Rūta Grigas, o apie ilgametę tarnystę toje pačioje bažnyčioje vadovaujant gospelo chorui bei apie savo dvasinę kelionę pasakoja Kristina Žaldokaitė. Ignaciškojo ugdymo ypatybes asmenybės formavimui žurnale atskleidžia VJG alumnė ir tos pačios gimnazijos mokytoja Goda Sungailaitė bei Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorius Aivaras Anužis.

 „Gimnazijai Šv. Kazimiero bažnyčios paunksmėje – 100 metų“ ir „Prieš 100 metų jėzuitai grįžo į Lietuvą“ – šie straipsniai skirti dviem svarbioms sukaktims, o Jūratės Micevičiūtės publikacija „5 Šv. Ignaco kelio etapai: žmogaus tapsmas“ primena apie neseniai pasibaigusius jubiliejinius Šv. Ignaco metus, kurie Lietuvoje praėjo beveik nepastebimai, ir pristato netrukus tokiu pačiu pavadinimu pasirodysiančią Šv. Ignaco dvasiniam (ir piligrimų) keliui skirtą savo knygą. Beje, pirmą tokią lietuvių kalba!

T. Antanas Saulaitis, SJ, šiame žurnalo numeryje prisimena įdomią istorinių vėliavų atkūrimo istoriją, jam pelniusią „Kultūros riterio“ apdovanojimą. Įvairiapusiška t. Antano veikla prisimenama ir tebeduoda vaisių abiejose Atlanto pusėse. Tai savo rašinyje „Bendruomenės diena – vienybė įvairovėje“ pabrėžia ir Gražvydas Bareišis. Na, o numeris baigiamas, prisimenant visiems jėzuitams ir jų bičiuliams džiugų įvykį – vasarą pašventintą dar vieną kunigą jėzuitą. Ivars Juchņevičs savo gausius talentus skleis toliau tarnaudamas tikintiesiems Rygoje.

Kaip paprastai, jėzuitai savo veiklai laukia paramos. Galbūt trumpa publikacija paskutiniuose numerio puslapiuose užves ant kelio mąstant apie tai, kaip reiškiasi mūsiškis garbingumas... 

Jūratė Grabytė, žurnalo „Jėzuitai“ redaktorė

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×