• Copyright 2020, KNA GmbH, www.kna.de, All Rights Reserved
1 / 8

Mirė Vokietijos Sinodinio kelio dvasinis palydėtojas ir žurnalistas t. Berndas Hagenkordas, SJ

Miunchenas - Pirmadienį, liepos 26 d., ryte mirė Vokietijos Sinodinio kelio dvasinis palydėtojas ir ilgametis Vatikano radijo žurnalistas t. Berndas Hagenkordas, SJ. Jis gimė 1968 m. spalio 4 d. Hamo mieste (Vokietija), 1992 metais, būdamas 24-erių, įstojo į Jėzaus Draugiją. Toliau nuosekliai tęsė savo kelionę Draugijoje: 2002 m. rugsėjo 7 d. įšventintas kunigu, o 2010 m. balandžio 7 d. davė paskutiniuosius įžadus.

Jis studijavo žurnalistiką, istoriją, filosofiją ir teologiją Gysene, Hamburge, Miunchene ir Londone. 2002 metais baigęs teologijos studijas Londone, tapo jaunimo kapelionu Hamburgo arkivyskupijos Katalikų studentų bendruomenėje (KSJ) – šią tarnystę jis visada prisimindavo su dideliu malonumu. 2004–2007 metais buvo Jaunimo sielovados konferencijos atstovas spaudai. 2007 metais išrinktas Vokietijos moksleivių bendruomenės sielovadininku, kurio tarnystę vykdė iki 2012 metų. 2003–2012 metais jis dirbo Vokietijos žurnalo „Jesuiten“ redakcijoje.

Atsidavęs žurnalistikai jėzuitas buvo išrinktas vadovauti Vatikano radijo vokiečių redakcijai, kuriai tuo metu tradiciškai vadovaudavo Jėzaus Draugijos narys. Šiai svarbiai veiklai jis ruošėsi Kelne, be kita ko, intensyviai mokydamasi italų kalbos ir viešėdamas Vokietijos katalikų radijo „Domradio“ redakcijoje. 2009 m. lapkritį jis tapo vokiečių skyriaus vadovu ir tapo vokišku popiežiaus balsu ne tik Vatikano radijui, bet ir daugeliui kitų vokiečiakalbių šalių žiniasklaidos priemonių.

Gyvendamas Romos šv. Petro Kanizijaus namuose, visiškai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą. Jis atsakingai dalyvaudavo visose bendruomenės veiklose ir apskritai visą savo gyvenimą kreipė pagal Draugijai ir Dievui duotus įžadus. Jo gyvas domėjimasis aktualių Bažnyčios ir pasaulio įvykių svarstymais ir diskusijomis buvo visiems didelis turtas. Savo laisvomis dienomis, pasiėmęs fotoaparatą, su bendrabroliais mėgo tyrinėti Romos apylinkes.

Jo veikla Romoje buvo numatyta dešimčiai metų. Nuo 2017 metų jis, eidamas vadovo pareigas, dalyvavo, iš esmės reformuojant Vatikano žiniasklaidą. Dėl savo puikių tarpininkavimo gebėjimų tais pačiais metais buvo paskirtas Vatikano radijuje dirbančių jėzuitų grupės koordinatoriumi. 

Dirbdamas Romoje, jis daugeliui žmonių vokiečiakalbėse šalyse pristatė Vatikaną ir supažindino su jo ypatumais. Jis paliko ne tik šiuolaikiškesnį Vatikano komunikacijos aparatą, bet ir daugybę kolegų, kurie jį ypatingai vertino ir gerbė kaip darbuotoją ir vadovą, taip pat ir bendruomenę, kuriai jis buvo tapęs vienu iš svarbių ramsčių.

2019 m. rugsėjo mėn. jis buvo grąžintas į Vokietiją perimti vadovavimą Miuncheno Berchmano kolegijos bendruomenei. Grįžęs į gimtąjį kraštą, jis nesibaimino ryžtingai dalyvauti rengiant Vokietijos bažnyčios Sinodinį kelią, iš pradžių kaip dvasinis palydėtojas, vėliau išrinktas Centrinio Vokietijos katalikų komiteto (ZdK) nariu. Dirbdamas Katalikiškoje žurnalistų mokykloje (ifp), pradedantiesiems žurnalistams jis norėjo perteikti būsimai profesijai reikalingus įrankius ir išsikovojo praktikos vietą Vatikano radijuje. Ankstyva mūsų bendrabrolio mirtis visose jo apaštalinės veiklos vietose sukėlė gilią užuojautą.

Berndas Hagenkordas buvo žmogus, kuris veikė toli už Jėzaus Draugijos ribų. Vienus žavėjo jo gilus ir autentiškas tikėjimas, kitus – aštrus protas, jo ignaciškieji analitiniai gebėjimai ir plačios žinios. Vieniems trūks jo meilės ir rūpesčio, kitiems – subtilaus ir kartais kandaus juoko. Bet visi pritartų, kad jis buvo žmogus ir jėzuitas, palietęs kiekvieną sutiktąjį.

Mūsų bendrabrolis niekada nepasidavė, kovodamas su liga, tačiau galiausiai šią kovą pralaimėjo. Liūdi daugybė žmonių, su kuriais susikryžiavo jo keliai – kai kurių gyvenimo keliui jis turėjo lemiamos reikšmės. Dabar jis yra ten, iš kur ir toliau gali juos lydėti.

Christine Seuss ir t. Jozef Bartkovjiak, SJ

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×