• 2018 m. t. Frido Pflügerio, SJ, atsisveikinimo šventė Berlyne.
  • 2012 m. Berlyne © SJ nuotr.: Christian Ender
1 / 5

Mirė buvęs Vokietijos jėzuitų tarnybos pabėgėliams vadovas t. Frido Pflügeris, SJ

Birželio 20 d., Pasaulinę pabėgėlių dieną, Kampaloje (Uganda) pas Viešpatį iškeliavo t. Frido Pflügeris, SJ, sirgęs COVID-19. Jis buvo pedagogas, mokyklos vadovas, pabėgėlių bičiulis ir palydėtojas Afrikoje ir Vokietijoje. 

T. Frido Pflügeris, SJ, gimė 1947 m. Vokietijoje. Baigęs mokyklą, 1966 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Studijavo filosofiją ir teologiją Pulache, Insbruke ir Tiubingene. 1976 m. įšventintas į kunigus. Vėliau baigė matematikos ir fizikos studijas, dirbo mokytoju Šv. Blažiejaus kolegijoje, vėliau buvo jos direktoriaus pavaduotoju, taip pat prisidėjo atkuriant Drezdeno katalikišką Šv. Beno gimnaziją, kuriai taip pat ir vadovavo.

Per savo terciatą Filipinuose 1986–1987 metais jis pirmą kartą tris mėnesius dirbo Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams. Bataano stovykloje, kur tuo metu buvo apgyvendinti iš Vietnamo laiveliais atvykę pabėgėliai, jis suprato, ką reiškia palydėti žmones. Vėliau, po pedagoginės patirties gimnazijose, išvyko į Adžumanį (Pietų Uganda), kur tuo metu buvo patekę apie 100 000 pabėgėlių iš Pietų Sudano, dar vėliau – į Nairobį (Kenija), ten 2008–2012 m. buvo Pietų Afrikos Jėzuitų tarnybos pabėgėliams regioninis direktorius. Grįžęs į Vokietiją, vadovavo Vokietijos jėzuitų tarnybai pabėgėliams Berlyne. 2018 m. vėl grįžo į Afriką ir buvo Ugandos Jėzuitų tarnybos pabėgėliams direktorius.

Ypač pastarieji pusantrų pandemijos metų jam kėlė didelių iššūkių. Jis buvo suplanavęs liepos 18 d. grįžti į Vokietiją, jau turėjo lėktuvo bilietą į Berlyną. Deja, dėl COVID-19 teko gydytis Kampalos ligoninėje. Pasaulinę pabėgėlių dieną Viešpats pasišaukė jį į savo Amžinuosius Namus.

Tegul ilsisi ramybėje!

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×