1 / 6

Liucerna – muzikos ir žodžio skambesys jėzuitų bažnyčioje

Užeikite pro vartus ir kartu su Valerio Ciriellu, SJ, užsukite į Liucernos jėzuitų bažnyčią pasiklausyti muzikos ir žodžio: nutyla kasdienybės šurmulys, žodis atveria sielą, muzika pasiekia širdies gelmes.

Kaip visi šveicarų mokiniai, Valerio Ciriellas pirmiausia klusniai kankinosi su išilgine fleita, kol jam buvo leista imtis sudėtingesnių instrumentų. „Pasirinkau trimitą, bet man nelabai sekėsi“, sako jis šypteldamas, „nebuvau labai stropus mokinys, taigi ir mano valios pastangos pūsti instrumentą buvo per silpnos“. Tuo įspūdingesnis jo šiandienis pasirodymas: jėzuitas, nuo rugpjūčio dirbantis Liucernos akademiniu sielovadininku, gros orkestre per muzikos ir žodžio renginį „MittWortsMusik“ Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčioje. Vidury savaitės, trečiadienio vidurdienį, 12.15 val., jis kviečia žmones į bažnyčią, stovinčią ant Roiso upės kranto, pasiklausyti muzikos ir žodžio. „Tikintieji ir ne, seni ir jauni – visi žmonės turi galimybę pusvalandį atsipalaiduoti šioje puošnioje barokinėje bažnyčioje ir atitrūkti nuo kasdienybės“, kalba Ciriellas apie šią visiems siūlomą programą, „kiek girdžiu iš atsiliepimų, daug kam tai tikra prabanga.“

Tai, ką kažkada pradėjo jo pirmtakai Franzas-Xaveras Hiestandas, SJ, ir prefektas Hansruedis Kleiberis, SJ, kartu su Liucernos Aukštąja muzikos mokykla, jis nori įtvirtinti muzikos metropolyje, garsiame savo Liucernos klasikinės muzikos festivaliu. Jis siekia, kad muzikos ir žodžio popietės, vykstančios apie 20 kartų per akademinius metus, virstų visus metus vykstančiu renginiu, kuriame dalyvautų visų visuomenės sluoksnių kalbėtojai, „gal net dažniau moterys, nei vyrai.“ Taigi vasaros semestrui jis jau pakvietė sociologijos studentę, vieną iš „Pfasyl“, skautų organizacijos vaikams iš prieglobsčio ieškančių šeimų, įkūrėjų, taip pat gydytojų asociacijos už aplinkosaugą atstovę bei žurnalistę, aktyviai dalyvaujančią pilietinės visuomenės veikloje. 45-erių metų jėzuitui nėra svarbu, ar kalbėtojai yra katalikai ar kito tikėjimo. „Svarbiausia, kad jie turi ką pasakyti ir duoti žmonėms“, sako Ciriello. „Kunigai, teologės ir vienuoliai nėra Šventosios Dvasios monopolistai, ačiū Dievui. Dvasia pučia, kur nori. Dažnai ten, kur jos mažiausiai tikimasi.“

Jis nori dalyvauti, apsisprendžiant dėl temų: „Temų spektras turi būti platus, kad būtų įdomu“. Bet muzikinę programą jis patiki vargonininkei Susannai Z’Graggen, Liucernos Aukštosios muzikos mokyklos dėstytojai, kuri gali surengti studentų ansamblių pasirodymus. Retkarčiais ji pasirenka Bethoveno, Ciriello mėgiamiausio kompozitoriaus, kamerinės muzikos kūrinį. Šio kompozitoriaus simfonijos jam ypatingai patinka: „Kai tik išgirstu devintąją, Džiaugsmo, simfoniją – žinoma, geriausia didelėje koncertų salėje, o ne įrašą, – mano akyse kaupiasi ašaros.“
Muzika gali ir pritrenkti, „bet ne tai turiu galvoje, kai sakau, kad muzika pasiekia širdies gelmes. Muzika gali atverti, sujautrinti. Tai, kaip puoselėjame muziką ir žodį savo „MittWortsMusik“ renginiuose, yra nepakartojamas duetas.“

Jis pats taip pat yra vienas iš kalbėtojų. „Išdrįsk svajoti“ – tokia yra jo tema ateinantį trečiadienį, balandžio 21 dieną. Žodis jam svarbus. Jis daug skaito, mėgsta istorines knygas. Bet žodį jis visų pirma supranta kaip tiltą į žmogų. „Pastaraisiais mėnesiais patyrėme, ką reiškia išgyventi gyvą santykį arba jo neturėti. Santykiai palaiko mus gyvenime ir padeda paremti vieniems kitus. Dažnai tyliai ir beveik nepastebimai“, sako buvęs bankininkas ir Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucijos FINMA tarnautojas. Jis žino, apie ką kalba. „Tai, kas mane iš tiesų praturtino, padėjo žengti pirmyn, o galiausiai atvedė pas jėzuitus, buvo gilūs, tikri, geranoriški santykiai.“

Todėl Valerio Ciriellas, šveicaras, kilęs iš Pietų Italijos, ir puikus virėjas, nori organizuoti daugiau bendrų susitikimų. Jis planuoja rengti „Ekspertų vakarienes“ su profesionalais ir svečiais Lasalio namuose Bad Šėnbrune, kuriuose jis gyvena dalį savaitės ir yra atsakingas už ateities kartas ir ekologinę pertvarką. Pastate, išlikusiame iš Bad Šėnbruno namų steigimo laikų, turėtų vykti „Pokalbiai viloje“ su studentais ir asmenybėmis, kurių gyvenime yra įvykę reikšmingų ir prasmingų pokyčių. Ir, žinoma, susitikimai Liucernoje su muzikos ir žodžio renginių dalyviais. Jau numatyta šventės su užkandžiais ir gėrimais data – birželio 2 d. „Jeigu tik pandemija tuo metu mūsų taip stipriai nebevaržys ir bus galimybė vykti tikriems susitikimams“.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×