• Vytauto Sadausko nuotr.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų paskyrimai

2024 m. vasarą planuojami nauji jėzuitų paskyrimai Lietuvos ir Latvijos regionuose:

T. Algimantas Gudaitis, SJ, baigs Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapeliono tarnystę ir darbuosis sielovadoje Rygoje. 

Sch. Donatas Kuzmickas, SJ, baigs studijas Romoje. Jis paskirtas Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu.

T. Aldonas Gudaitis, SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pareigas perduos Mindaugui Grigaičiui. Jis paskirtas VU kapelionu. 

Sch. Mantas Mileris, SJ, baigs teologijos studijas Toronte (Kanadoje). Jis darbuosis Kauno jėzuitų gimnazijos sielovadoje.

T. Vaidas Lukoševičius, SJ, baigs Lemonto (JAV) Pal. Jurgio Matulaičio misijos direktoriaus tarnystę ir pradės terciatą Maniloje (Filipinuose).

T. Artūras Sederevičius, SJ, baigs Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektoriaus ir Šiaulių jėzuitų mokyklos kapeliono tarnystę. Jis paskirtas Pal. Jurgio Matulaičio misijos direktoriumi Lemonte (JAV).

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, persikels į Kauną, kur toliau bus Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentu ir rekolekcijų palydėtoju.

T. Ivars Juhņevičs, SJ, baigs mokyklos kapeliono ir Latvijos „Pray as you go“ koordinatoriaus tarnystę ir išvyks mokytis anglų kalbos į Dubliną. 2025 m. sausio mėn. jis pradės biblinės teologijos studijas Bostono universitete (Boston College).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×