• Nuotr. Dainos Čyvienės
1 / 12

Lietuvius suvienijusi Bendruomenės diena „Esame vieni dėl kitų“

Rugsėjo 11 d., po devynerių metų pertraukos, Pal. Jurgio Matulaičio misija ir Pasaulio lietuvių centras Lemonte (Čikagoje, JAV) atgaivino tradicinę Bendruomenės dieną – renginį, subūrusį virš 500 lietuvių ir bičiulių. Tai buvo išskirtinė proga pabūti kartu ir prisiminti, jog esame vieni dėl kitų.

Misijos direktoriaus t. Vaido Lukoševičiaus, SJ, ir iš Lietuvos atvykusio t. Vidmanto Šimkūno, SJ, aukojamos šv. Mišios sutelkė visus bendrai maldai. Liturgiją papuošė vaikų choro „Vyturys“, Misijos suaugusiųjų choro bei chorų „Ave Musica“ ir „Celestial Voices“ giedamos giesmės. Mišių pabaigoje t. Vidmantas Šimkūnas perskaitė t. Antano Saulaičio, SJ, sveikinimą, o t. Vaidas Lukoševičius visiems susirinkusiesiems suteikė ypatingą palaiminimą su Misijos globėjo Pal. Jurgio Matulaičio relikvija. Sveikinimo žodį tarė LR generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė. Renginyje dalyvavo svečias iš Austrijos – Martinas Tanzeris, Centrinės Europos jėzuitų provincijos ekonomo padėjėjas ir Gražvydas Bareišis, jėzuitų plėtros direktorius.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×