• Ses. Bernadeta Mališkaitė, SJE
  • Vysk. Jonas Boruta, SJ
  • Ses. Gerarda Šuliauskaitė (kairėje) ir ses. Gema Stanelytė per „LKB Kronikai“ skirtą renginį 2002 m.
1 / 3

Laisvės be moralės ir atsakomybės nebūna

Laisvės premijos laureatės Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesers Bernadetos Mališkaitės kalba, pasakyta 2022 m. sausio 13-ąją.

2022 m. sausio 13 d. Laisvės premija įteikta trims „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbiams – vysk. Jonui Borutai, SJ, 1983–1989 m. „Kronikos“ vyr. redaktoriui, ir Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserims Bernadetai Mališkaitei ir Gerardai Šuliauskaitei.

Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Ekscelencijos užsienio šalių ambasadoriai,

vyskupai,

gerbiamieji Seimo pirmininke, Seimo nariai, Vyriausybės vyrai ir moterys,

garbūs Sausio 13-osios minėjimo dalyviai!

Kai sužinojau, kad esame nominuoti premijai, prieš akis iškilo Juozo Zikaro Laisvės statula. Ne tiek ji, kiek aukštas jos pjedestalas su jame įamžintomis kovomis, vedusiomis Lietuvą į laisvę... Esu dėkinga Lietuvos Respublikos Seimui, kad skirdami Laisvės premiją „Kronikos“ bendradarbiams siunčiate žmonėms žinią, jog ginti tikėjimo laisvę – reiškia ginti pagrindines žmogaus teises ir siekį būti mąstančiu, atsakingu žmogumi. Laisvės statulos papėdėje regiu visus tuos, kurie nepakluso svetimai ideologijai ir prieš kuriuos vykdytus nusikaltimus „Kronika“ viešino.

Stebuklas, kad, žinant KGB sekimo mastą, „Kronika“ ėjo septyniolika metų. Sunaikinti jos nepavyko ne dėl to, kad leidusieji ar bendradarbiavusieji būtų buvę išskirtinai drąsūs, bebaimiai, turintys ypatingų galių išlikti. Taip tikrai nebuvo. Už „Kronikos“ dauginimą ir platinimą buvo nuteista 14 žmonių, kurių kalinimo ir tremties metus sudėjus kartu, už kiekvieną išėjusį „Kronikos“ numerį, o jų – 81, yra sudėta maždaug vienerių metų nelaisvės kalėjime ar tremtyje auka... Pasiaukojimas dėl kilnaus reikalo visada anksčiau ar vėliau yra vaisingas. Bet ar to būtų užtekę? Tikrai ne. Tuos metus jautėme ir juos išgyvenome kaip galijoto ir dovyduko kovą, ir kiekvienas, prisidėjęs prie „Kronikos“ leidimo, galėtų konkrečiais faktais paliudyti apie Apvaizdos ranką, ypatingai juos globojusią pačiais sunkiausiais momentais.

Šiandien visus Lietuvos žmones, ir ypač to laikmečio bendraminčiùs, noriu sveikinti su pergale – ištikimybė Dievui, Tėvynei, žmogui buvo ir lieka prasminga ir palaiminta.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×