Kviečiame skaityti naujausią žurnalo „Laiškai bičiuliams“ numerį

Naujausiame numeryje – arkivysk. Liongino Virbalo, SJ, straipsnis apie dėl pandemijos pakitusią bažnyčią: „Ko reikia? Ne vien užtikrinti sielovados patarnavimų minimumą karantino sąlygomis, bet atnaujinti krikščionišką gyvenimą. Nėra sunku į interneto erdvę perkelti tai, kas visada vyko: šv. Mišios, katechezė, rožinis ir kitos maldos. Sudėtingesnė užduotis – spręsti socialinio teisingumo problemas, garsiai išsakyti pandemijos labiausiai paliestų žmonių skausmą ir būti šalia jų, mąstyti, kaip kurti patrauklesnį pasaulį po šios gąsdinančios patirties.“

Lukas Ambraziejus, SJ, dalijasi savo savanoryste Marijampolės Švč. Marijos senelių globos namuose, o vėliau Utenos socialinės globos namuose, tapusiais pandemijos židiniu: „Buvau sukrėstas kančios ir išgyvenau nepatogumus, bet vis tiek džiaugiausi, nes buvau toks pat, kaip tie gydytojai ir slaugytojos, kurie per ištisus pandemijos metus nepailstamai aukojasi dėl kitų, pelnydami sau palankumą Dievo akyse“.

T. Aldonas Gudaitis, SJ, kviečia išgyventi Taboro kalno patirtį, kad sustiprintume tikėjimą savo kasdienei kelionei.

Eugenijus Markovas, SJ, kalbėdamas apie jaunimo sielovadą, mini tris jaunam žmogui aktualiausius klausimus: tikėjimas, apsisprendimas, tapatybė.

Žurnale minimi ir jubiliejai: t. Antanas Saulaitis, SJ, – jau 60 metų Jėzaus Draugijoje, Čikagoje (JAV) esančiai Baltijos jėzuitų plėtros tarybai sukanka 25 metai.

Tai – paskutinis „Laiškų bičiuliams“ numeris. Nuo birželio mėnesio bus pradedamas leisti atsinaujinęs žurnalas „Jėzuitai“, kuriame bus galima rasti straipsnių apie Centrinės Europos jėzuitų apaštalinę veiklą, ignaciškąjį dvasingumą ir kitus svarbius įvykius.

Nuoroda į naujausią numerį

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×