Kristupas Klavijus

Kristupas Klavijus gimė 1537 (1538) m. Bamberge, 1555 m. Romoje įstojo į Jėzaus Draugiją. Jau studijuodamas Koimbroje, Portugalijoje, pajuto, kad traukia matematika, kad gabus jai. Didžiąją gyvenimo dalį nugyveno Romoje ir kaip matematikos profesorius dirbo Romos kolegijoje, kur padarė didelį poveikį jaunajam Johannui Adamui Schalliui von Belliui, vėliau išvykusiam į misiją Kinijoje.

Prievardį „XVI amžiaus Euklidas“ Klavijui pelnė jo lotynų kalba išleista graikų matematiko Euklido knyga „Elementa“, kuriai jis parašė komentarus ir kuria remdamasis skaitė matematikos paskaitas. Savo parengtą Euklido „Elementų“ leidimą Klavijus aprūpino išsamiais komentarais bei papildė šešiolikta knyga „De solidorum corporum comparatione“. Pirmas „Euclidis Elementorum libri XV“ leidimas išėjo 1574 m. Romoje. Amžininkų vadintas „matematikos karaliumi“ Klavijus mirė 1612 m. vasario 6 d. Romoje.

Kalendorius ir matematika

Popiežiaus Grigaliaus XIII supažindintas su parengiamaisiais kalendoriaus reformos darbais, Klavijus 1588 m. paskelbė „Naujojo Romos kalendoriaus apgynimą“ – pateikė Nonijaus skalės linijų ir lankų ilgiui teoriją. Jis atsidėjo daugiausia matematikai, kurią dvidešimt metų dėstė Romos kolegijoje. Savo matematikos vadovėlyje „Opera Mathematica“ (Maincas 1611–1612) Klavijus paskelbė straipsnių, skirtų aritmetikai, geometrijai bei kalendoriaus reformai, taip pat pateikė Euklido ir Jono Sakrobosko veikalų komentarus.

Geometrijos vadovėlis

Savo geometrijos vadovėlyje „Geometria Practica“ (Roma 1604) Klavijus atskleidžia praktinės geometrijos naudą kasdieniame gyvenimą. Jis paaiškina, kaip sukonstruotas kvadrantas bei kiti instrumentai ir kaip jie panaudojami matuojant atstumą, aukštį bei kampus. Jis supažindina su įvairiomis geometrinėmis figūromis ir paaiškina, kaip apskaičiuoti jų plotą ar tūrį. Įgytąsias žinias jis pritaiko žemės matavimo problemoms spręsti. Aptardamas vienodo perimetro, bet skirtingo ploto plokščias figūras ir kūnus, Klavijus siekia išsiaiškinti, ar šios vienodo perimetro ir vienodo ploto figūros yra ir vienodo tūrio. Jis nagrinėja apskritimo kvadratūrą ir aiškina geometrines konstrukcijas, su kurių pagalba figūras galima paversti tokio pat ploto kvadratu. Vadovėlio pabaigoje Klavijus pateikia geometrijos problemų teorinę analizę.

Savo viso gyvenimo veiklos šūkiu Klavijus pasirinko šiuos žodžius: Dievas „suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau... metų laikų ratą ir žvaigždynų išsidėstymą.“ (Išm 7, 17; 7, 19)

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×