1 / 2

Kristaus misijos bendradarbiai – naujojo žurnalo „Jėzuitai“ numerio tema

Jūratė Grabytė, žurnalo „Jėzuitai“ redaktorė

„Mes ne turime bendradarbių, bet kartu su pasauliečiais esame bendradarbiai. [...] Mes esame kviečiami bendradarbiauti su daugeliu kitų žmonių vykdydami vienintelę Viešpaties misiją, patikėtą Bažnyčiai. Toks požiūris – save suvokti kaip bendradarbius kartu su kitais (pasauliečiais) – gali būti įvardijamas ne tik kaip mūsų laikmečio diktuojama sąlyga, bet kaip dinamiškos tapatybės ir autentiškumo siekis,“ – rašo t. Vidmantas Šimkūnas, SJ, straipsnyje „Kristaus misijos bendradarbiai“, pristatančiame ir naujame žurnalo JĖZUITAI numeryje publikuojamų tekstų tematiką. Dauguma jų skirti būtent jėzuitų bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis bei bendruomenėmis.

T. Aldonas Gudaitis, SJ, ir Albina Saladūnaitė savo rašiniuose prisimena metą, kai jėzuitai aktyvia dvasine tarnyste padėjo veiklą atnaujinti ateitininkams. Jūrų skautės Rasa Bernotienė, Rūta Grigas ir „skautas Nr. 1“ – t. Antanas Saulaitis, SJ, straipsnyje „Šeima visam gyvenimui“ pasakoja apie tai, kuo patraukus skautavimas, bei apie jėzuitų indėlį į šios organizacijos gyvavimą – juk didžioji dauguma po Antrojo pasaulinio karo Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenusių ir dirbusių lietuvių jėzuitų buvo skautų bei ateitininkų kapelionai.

„Bendruomenė, kurios norėjo Dievas“, – taip savo rašinį ir Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę, kurios atsiradimą skatinto ir vėliau bendruomenę globojo ne vienas jėzuitas, pavadino nuo pat pradžios į ją įsitraukusi Daiva Pagirytė. Kaip jėzuitai prisidėjo prie Kauno „Arkos“ įsikūrimo, žurnale prisimena pirmasis jos vadovas Gedas Malinauskas, o arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, dalijasi įspūdžiais apie tai, kokius čia dirbusių lietuvių jėzuitų veiklos pėdsakus aptiko pereitais metais lankydamasis Pietų Amerikoje.

Į Lemontą darbuotis išvykstantis į t. Artūras Sederevičius, SJ, jį kalbinusiai Nijolei Damulei žurnale pasakoja apie penkerių metų savo tarnystės Šiauliuose patirtis, o t. Algis Baniulis, SJ, rašinyje „Ženklai kunigo kelyje“ liudija apie išbandymus ir Dievo suteiktas malones, padėjusias atsilaikyti per kunigo tarnystę, trunkančią jau penkiasdešimt metų.

Nuo šių metų balandžio 15 d. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų regiono administracijai vadovauja vykdančioji direktorė Dalia Kėvalaitė-Milinavičienė. Atsakymą į klausimą, kodėl reikėjo tokios pareigybės ir kodėl ji patikėta ne jėzuitui, rasite straipsnyje „Ko tikėtis iš pokyčių“.

„Gyvenimas – tai tarnystė. Privalai galvoti apie kitą žmogų, padėti jam, dalintis,“ – teigia Kauno jėzuitų gimnazijos alumnė Asta Kamandulienė, savo rašiniu „Dovana ir vertybė“ užbaigdama straipsnius tema, kuri primenama ir naujojo žurnalo JĖZUITAI numerio viršelyje: „Kviečiami bendradarbiauti“ [esame visi].

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×