• Popiežius Pranciškus meldžiasi prie Pedro Arrupės, SJ, kapo. Stefania Casellato nuotr.

Kodėl popiežiaus kovo mėnesio maldos intencija – itin svarbi?

Kovo mėnesį popiežius ragina Bažnyčią melstis už tuos, kurie kenčia dėl blogio, patirto iš bažnytinės bendruomenės narių, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią. T. Mindaugas Malinauskas, SJ, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, portale Bernardinai.lt pateikia kelis galimus atsakymus, kodėl ši malda yra tokia svarbi.

Visų pirma šia malda pripažįstame Bažnyčios narių padarytas skriaudas. Popiežius teigia, kad tikrai būta atvejų, kai Bažnyčios nariai padarė realios žalos ir sukėlė tikrų kančių kitiems, palikdami visam gyvenimui sužeidimus nukentėjusiesiems ir jų artimiesiems. Popiežius Pranciškus ne kartą yra kalbėjęs apie būtinybę Bažnyčiai pripažinti nuodėmes bei nusikaltimus, kuriuos per visą istoriją padarė jos nariai, ir dėl jų atgailauti: „Mes prašome atleidimo už Bažnyčios narių padarytus nusikaltimus prieš skirtingų kultūrų, religijų ir rasių žmones.“ (2015 m. rugsėjo 24 d. kreipimasis į JAV kongresą)

Taip pat šia malda Bažnyčia rodo užuojautą nukentėjusiesiems. Ja išreiškiama užuojauta tiems, kurie nukentėjo dėl Bažnyčios narių veiksmų: „Bažnyčia verkia dėl skausmo ir kančios tų, kuriuos išnaudojo jos nariai. Ji dalijasi aukų bei jų šeimų kančia ir solidarizuojasi su jais.“ (2018 m. gruodžio 21 d. popiežiaus kreipimasis į Romos kuriją)

Šia malda puoselėjama viltis, kad nukentėjusieji gali būti išgydyti. Malda siekiama konkretaus Bažnyčios atsako į nuskriaustųjų skausmą ir kančias, o tai reiškia, kad norima ir siekiama išgydymo ir susitaikymo, kurio tikrai tikimasi ir viliamasi. Popiežius išreiškė amžinai gyvą viltį: „Tegul Bažnyčia visada būna gailestingumo ir vilties vieta, kur kiekvienas žmogus gali sutikti besąlygišką Dievo meilę ir rasti išgydymą bei susitaikymą, kurio ieško.“ (2020 m. sausio 1 d. popiežiaus Pranciškaus homilija)

Šia malda pripažįstamas Bažnyčios, kaip atsakingos už tokią skriaudą, vaidmuo. Maldoje pabrėžiama Bažnyčios atsakomybė reaguoti į jos narių padarytą žalą. Popiežius pripažįsta: „Bažnyčia yra įsipareigojusi imtis konkrečių veiksmų, kad atsakytų už savo narių padarytą žalą, skatintų teisingumą ir išgydymą bei užkirstų kelią tokiems piktnaudžiavimams ateityje.“ (2019 m. vasario 21 d. kreipimasis į Popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisiją)

Šia malda pripažįstamos Bažnyčios galimybės teikti išgydymą. Maldoje prašoma, kad nukentėjusieji rastų atsaką pačioje Bažnyčioje. Taip pripažįstama, kad Bažnyčia yra pajėgi pasiūlyti kelią į išgydymą ir susitaikymą labai konkrečiais žingsniais bei priemonėmis. Popiežius teigė: „Bažnyčiai tenka išskirtinis vaidmuo skatinant išgydymą ir susitaikymą tiek per sakramentinę ir pastoracinę tarnystę, tiek per pastangas skatinti teisingumą ir taiką pasaulyje.“ (2018 m. spalio 4 d. Solidarumo ir draugystės su čiabuvių tautomis žinia)

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×