• Pixabay nuotr.

„Ko turėčiau atsisakyti per gavėnią?“ Klausimas netinkamas

T. Joe Laramie, SJ, ragina prieš gavėnią užduoti sau ir Dievui tinkamą klausimą.

„Ką turėčiau daryti per gavėnią?“ Toks klausimas yra klaidingas. Tiksliau, tai ne pirmasis klausimas, kurį turėtume kelti, o paskutinis. Leiskite paaiškinti.

Keliose Dvasinių pratybų vietose šventasis Ignacas Lojola kviečia melsti malonės. Tačiau, jei mes ko nors prašome Dievą, pirma turime išsiaiškinti, ko tiksliai norime. Tai – nelengva užduotis, reikalaujanti apmąstymo, sąžiningumo ir nuolankumo. Laimei, Dievas nori mums padėti. Pirmąją trisdešimties dienų rekolekcijų savaitę Ignacas kviečia melsti malonės nugalėti save pačius ir sutvarkyti savo gyvenimą (DP, 21). Po to jis pasiūlo keletą dvasinių pratimų, padėsiančių šią malonę gauti. Tie pratimai apima pasninką, savo nuodėmių pripažinimą ir meditaciją žvelgiant į Kristų ant kryžiaus. Atkreipkite dėmesį, kad Ignacas pradeda nuo malonės, o paskui pereina prie veiksmų.

Galbūt jaučiuosi įsitempęs ir išsekęs? Įtampos kupinas Kalėdų laikas lėmė tokią pat metų pradžią, ir aš nesumažinau tempo. Tad šią gavėnią ieškau ramybės. O gal pasiduodu tinginystei ir vangumui? Persivalgau ir apleidžiu savo pareigas mokykloje, darbe ar šeimoje? Galbūt į blogus įpročius įsivėliau per koronaviruso pandemijos apribojimus? Dabar noriu iš naujo sudrausminti save ir atrasti tikslą Viešpatyje.

Malonės prašymą turiu pradėti asmeniniu apmąstymu – ignaciškąja sąžinės peržvalga. Dievui padedant, žvelgiu į savo širdį. Kas vyksta? Kaip man sekasi? Ko man reikia? Tai yra tarsi vizitas pas dievišką širdies gydytoją – Jėzų. Kur galėtų būti mūsų problema?

Ignacas kviečia pritaikyti net ir išorinę aplinką, kad ji padėtų mūsų kontempliacijai. Mąstant apie savo nuodėmes ar Jėzaus kančią, galima pritemdyti šviesą, uždarant langus ir duris (DP, 79). Panašią nuotaiką per gavėnią atspindi ir bažnyčia. Kad pamaldų aplinka išliktų santūri ir atšiauri, altorius nepuošiamas gėlėmis. Susirinkusiųjų maldai ir giedojimui vadovaujantys chorai ir muzikantai gavėnios metu turi išlaikyti kilnų paprastumą.

Kokios malonės prašau per šią gavėnią? Kokios praktikos padės man atverti širdį Dievui, kad galėčiau gauti malonę, kurios trokštu? Bažnyčia siūlo tris klasikines dvasines praktikas: maldą, pasninką ir išmaldą. Šiose tradicijose pastebime konkrečias veiklas: Kryžiaus kelio stočių apmąstymą, susilaikymą nuo mėsiškų valgių, aukojimą vargšams ir įsitraukimą į konkrečią tarnystę Bažnyčiai bei tiems, kuriems jos reikia.

Galiu praktikuoti visus šiuos veiksmus. Galbūt taip elgsis ir mano draugė? Nors tikriausiai mes prašysime skirtingų malonių. Pvz., ji – atsinaujinimo ir ramybės išgyvenant šeimos nario mirtį, o aš – pagalbos peržengti savo egoistinius polinkius. Įvairovė yra dalis gavėnios grožio ir paslapties. Ateiname pas Kristų, prašydami to, ko mums reikia. Jis mus mato, pažįsta, myli ir tai mums suteikia.

Paprašęs Dievo malonės, galiu klausti, kokią būtent malonę jis nori man duoti per šią gavėnią? Dievas gali norėti suteikti kaip tik tą malonę, kurios prašau. O gal jis nori man duoti ką nors daugiau, nei drįsau prašyti: naują misiją, išgydymą ar glaudesnį ryšį su Dievu? Ko Dievas nori, ko turėčiau imtis, idant galėčiau atverti savo širdį ir gyvenimą šiai malonei priimti? Aplankyti šventovę? Atlikti rekolekcijas? Stiprinti savo maldą?

Neatlikę savirefleksijos, pernelyg greitai galime nuspręsti tiesiog „kažką daryti per gavėnią“, nesuvokę, kokios malonės iš tiesų trokštame. Lieknėti ir mažiau žiūrėti „Netflixą“ yra gerai. Bet kodėl aš tai darau?

Išbandykite šiuos pasiūlymus. Jei mąstote apie kokią nors gavėnios praktiką, įtraukite ją į maldą. Tris kartus kelkite klausimą: „Kodėl tai?“, ir atsakykite: „Nes...“ Per šią gavėnią klauskite savęs: kokios malonės aš siekiu? kokią malonę Dievas nori man suteikti? Apmąsčius šiuos klausimus, bus aiškiau, „ką turėčiau daryti per gavėnią“.

Galbūt pripažinsiu, kad švaistau per daug laiko ir vengiu kai kurių svarbių santykių? Įtraukite tai į maldą: „Jėzau, per šią gavėnią noriu pagilinti savo santykius su keliais svarbiais asmenimis, įskaitant Tave. Noriu tai daryti, nes...“

Ir dar: „Jėzau, nors santykiai yra svarbiausias dalykas mano gyvenime, aš juos apleidau. O Tu mane kvieti mylėti Dievą ir mylėti savo artimą.“

Joe Laramie, SJ, ‘What should I give up for Lent?’ is the wrong question to start with

Iš anglų kalbos vertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×