• Peterio Pauliaus Rubenso paveikslas „Šv. Petro nukryžiavimas“ į Kelno Šv. Petro bažnyčią atkeliavo 1642 metais.
  • Peterio Pauliaus Rubenso paveikslas „Šv. Petro nukryžiavimas“ į Kelno Šv. Petro bažnyčią atkeliavo 1642 metais.
  • Paskutinės vakarienės šv. Mišios Šv. Petro bažnyčioje Didįjį Ketvirtadienį.
  • Šiuolaikinė prakartėlė vėlyvosios gotikos bažnyčioje, pastatytoje nuo 1513 iki 1525 metų.
  • T. Stephanas Kessleris, SJ – bažnyčios klebonas nuo 2017 metų ir „Meno stotelės“ vadovas.
1 / 5

Kelnas – „Meno stotelė“ Šv. Petro bažnyčioje

Netikėtas dabarties skambesys 

Kelno šv. Petro bažnyčioje esanti „Meno stotelė“ – tai meno, šiuolaikinės muzikos, architektūros ir religijos dialogo vieta. T. Stephanas Kessleris, SJ, bažnyčios klebonas nuo 2017 metų ir „Meno stotelės“ vadovas, kalba apie įtampą tarp Bažnyčios ir dabarties.

Viena vertus, Šv. Petro bažnyčia yra visiškai paprasta parapija. Tačiau kita vertus, tarp kitų reikšmingų Kelno bažnytinių statinių ši romaninio ir vėlyvosios gotikos stiliaus bažnyčia, pastatyta ant romėniškų pamatų, yra išskirtinė vieta. Tuščią bažnyčios erdvę formuoja šiuolaikinė programa: menas, muzika ir liturgija čia kalba apie šiuolaikiškumą, apie avangardą, apie dabartį. Ši Kelno jėzuitų bažnyčios „Meno stotelė“ yra žinoma ir už regiono ribų, ir tarptautiniu mastu. 

Vakarykštėje aplinkoje – jokios paguodos

Viskas prasidėjo tada, kai 1642 metais į Kelną atkeliavo įspūdingas Peterio Pauliaus Rubenso vėlyvojo laikotarpio kūrinys „Šv. Petro nukryžiavimas“. Tai buvo pirmasis „šiuolaikinis“ paveikslas mieste, dvelkiantis neįtikėtina dabartimi, žavintis ir trikdantis. XX amžiuje aktualumo impulsą vėl įkvėpė tėvai Aloisas Schuhas ir Friedhelmas Mennekesas. Jie atvėrė bažnyčią šiuolaikinei kultūrai ir modernizmui. „Meno stotelė“ be jokių sąlygų svetingai atveria Kelno Šv. Petro bažnyčios erdvę abstrakčiajam menui ir eksperimentinei naujajai muzikai. Šį akivaizdžiai šiuolaikišką požiūrį galima pagrįsti šv. Raštu. Skelbimo Biblijoje esmė tai Dievo, kuris visada apsireiškia kaip Esantysis, buvimas (Iš 3,14). Remdamasi ignaciškuoju dvasingumu, Šv. Petro parapija ieško paguodos ne vakarykštėje dienoje, o per meninę ir sielovados veiklą trokšta padaryti išganymo tikrovę juntamą dabartyje: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ (Lk 4,21). Rimtai žvelgiant į Vatikano II susirinkimo atnaujinimo dinamiką, matyti, kad ji yra provokuojanti ir neprognozuojama. Ji kelia abejones ir kelia iššūkius, susijusius ir su pamaldumo įpročiais. Į šį iššūkį, kad Dievo pažadas išsipildo tik šiandienoje, atsiliepia ši ypatinga Kelno arkivyskupijos parapija.

Autorius:

Stephan Kessler, SJ

T. Stephan Kessler, SJ, užaugo Švalbacho bendruomenėje, Saro krašte. Būdamas 27 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną praleido Niurnberge, vėliau studijavo filosofiją Miunchene, teologiją – Insbruke. Apsigynęs disertaciją apie senovės krikščionių literatūrą ir įšventintas kunigu, dirbo jaunimo sielovadoje ir mokslo srityje. Nuo 2001 m. dirbo jėzuitų ugdymo srityje, iš pradžių – kaip ugdymo prefektas, o 2005–2016 m. – tarpdiecezinėje Šv. Jurgio seminarijoje ir dėstė Frankfurto prie Maino kolegijoje. Nuo 2017 m. vadovauja Kelno Šv. Petro meno stotelei, yra klebonas ir Kelno Šv. Favro bendruomenės vyresnysis.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×