• Jono Tamulio nuotr.
  • Tėvai laimina savo vaikus.
1 / 5

Katalikiškos mokyklos 30-metis: kaip popiežiui „spąstus paspendė“

„Vaikučiai, atsiklaupkite priešais savo gimdytojus. Tėveliai ir mamytės, kairę ranką uždėkite vaikui ant galvelės ir visi kartu melskimės“, – prieš 30 metų su tokiu prašymu – palaiminti savo vaikus – į tėvus kreipėsi kunigas Stasys Kazėnas, SJ, atidarant pirmąją katalikišką mokyklą Šiauliuose. Naujienų portale Etaplius.lt žurnalistė Oksana Laurutytė primena istorinio įvykio akimirkas ir kalbina jų liudininkus.

ISTORIJA

1992 m. katalikišką mokyklą įkūrė tuometinis Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius Stasys Kazėnas, SJ, ir Šiaulių 5-osios vidurinės mokyklos administracija. Pirmaisiais mokslo metais buvo tik trys pirmokų klasės, administracinius darbus dirbo mokytoja Antanina Sajienė, antraisiais metais mokyklai vadovavo Lida Litvinienė.

1993 m. mokyklą palaimino Šiauliuose lankęsis dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II. Po kelerių metų tuometinio jėzuitų provincijolo Jono Borutos, SJ, pavedimu mokyklą ėmė globoti Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, o jai vadovauti – Pranė Malinauskaitė, sesuo Aloyza. Vėliau mokyklai vadovavo Vaidas Jukna, Laimutė Garbačiauskienė.

2016-ųjų vasaros pabaigoje reorganizuota Benedikto Andruškos pradinė mokykla, veikusi 24 metus. Jėzuitai čia įkūrė privačią pradinę Šiaulių jėzuitų mokyklą, kuriai vadovauti pakvietė Giedrę Statkutę.

Šiemet mokyklą lanko 267 mokiniai.

Naujienlaiškis