Kankinimai nėra vakarykštė istorija

Bernardinai.lt

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, dalijasi savo mintimis apie popiežiaus birželio mėnesio maldos intenciją: „Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė rimtai įsipareigotų panaikinti kankinimus ir užtikrintų paramą aukoms ir jų šeimoms.“ Toliau pateikiame straipsnio ištrauką.

Šventasis Tėvas sakė: „Kankinimai. Mano Dieve, kankinimai!“ Tokiais žodžiais pristatydamas maldos intenciją jis išreiškė savo skausmą dėl kankinimų. Popiežius negali patikėti, kad kankinimai vis dar egzistuoja, todėl yra labai susirūpinęs, nes jie yra sunkus žmogaus orumo pažeidimas. Tokia popiežiaus emocija atspindi įsipareigojimą ginti žmogaus teises ir skatinti teisingumą bei užuojautą visiems.

Pasak popiežiaus, kankinimai nėra vakarykštė istorija. Deja, ir šiandien jie yra mūsų istorijos dalis. Jis mano, kad žiaurumas – ne tik atsitiktinis reiškinys, bet ir gerokai paplitęs žmogaus elgesio aspektas žmonijos istorijoje, visuomenėje. Jis kviečia apmąstyti žiaurumo prigimties, žmogaus gebėjimo žiauriai elgtis priežastis, ištirti gilesnius veiksnius, motyvus ir visuomenės dinamiką, skatinančią žiaurumo veiksmus.

Pranciškus atvirai kelia klausimą: „Kodėl tiek daug žmonių yra pasirengę griebtis smurto? Kodėl tiek daug žmonių užmerkia akis prieš kitų kančias?“ (2015 m. spalio 18 d. homilija)

Popiežius tęsia: „Yra labai žiaurių kankinimo formų, tačiau yra ir netiesioginių kankinimo būdų, tokių kaip žeminantis elgesys, laiko ir vietos suvokimo atėmimas, kalinimas nežmoniškomis sąlygomis, kurie atima iš žmogaus orumą.“ Kankinimų sudėtingumas apima psichologinę, emocinę ar socialinę manipuliaciją, kuria siekiama palaužti asmens dvasią ir orumo jausmą. 

Šie žodžiai byloja popiežiaus gilų susirūpinimą kankinimus patiriančių asmenų fizine, psichologine bei dvasine gerove ir pabrėžia būtinybę skubiai išgyvendinti tokią praktiką.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×