• Cathopic.com nuotr.

Ką skelbia popiežiaus gegužės mėnesio intencija?

Bernardinai.lt

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, dalijasi savo mintimis apie popiežiaus gegužės mėnesio maldos intenciją: „Melskimės, kad judėjimai ir bažnytinės bendruomenės kasdien iš naujo atrastų savo misiją – evangelizacijos misiją – ir kad savo charizmomis atsilieptų į pasaulio poreikius.“

Popiežius teigia: „Bažnytiniai judėjimai ir bendruomenės yra dovana, jie yra Bažnyčios lobis!“ Tai gebėjimas atnaujinti Bažnyčią, unikaliai užmezgant ryšius evangelizacinės misijos tarnystei; naujai atrandant būdus parodyti Evangelijos patrauklumą ir naujumą; jie padeda asmeniškai ir bendruomeniškai susitikti su Kristumi. Iš tiesų pastaraisiais dešimtmečiais Bažnyčioje pagyvėjo asociacijų, judėjimų ir naujų bendruomenių bažnytinė bei misionieriška veikla, suteikus Dvasios dovanotas charizmas jų steigėjams. Dažnai tai įvyksta nesilaikant prieš tai kruopščiai suplanuotų įprastų pastoracinių planavimo formų.

Tas judėjimų lobis ir yra pirmiausia evangelizacijos jėga, tai yra gebėjimas pasiekti artimą, prakalbinant jį, sudominant, uždegant širdį trokšti Dievo ir jo tvarkos, jo veikimo būdo, tai yra Gerosios Naujienos, taip pasidalinant tuo lobiu, kuris visuomet yra Bažnyčioje. Todėl judėjimai kalba, pasak popiežiaus Pranciškaus, skirtingomis kalbomis, o tai ne susipriešinimo dėl nuodėmės ženklas, bet Šventosios Dvasios unikalus veikimas, kad skirtingi ir unikalūs judėjimai apimtų visą pasaulį iki žemės pakraščių, pasiektų juose žmones ir vienytų ta pačia dvasia. Taigi nors jie, pasak popiežiaus, atrodo skirtingi, tačiau būtent jų kūrybiškumas sukuria šiuos skirtumus pasiekti Bažnyčios vardu ir malone žmones, jiems nešant Gerąją Naujieną, Evangeliją, savita kalba, dažnai atnaujinta ir pritaikyta šiandienos situacijoms.

Iš tiesų šie bažnytiniai judėjimai ir bendruomenės randa „naujų būdų parodyti Evangelijos patrauklumą ir naujumą“, aiškina popiežius Pranciškus. Taigi atnaujina Bažnyčią kalbomis, atskleidžiančiomis kiekvienos charizmos kūrybiškumą. Popiežius Jonas Paulius II sakė: „Kiekvienas sąjūdis skiriasi nuo kitų, tačiau visi jie yra suvienyti tos pačios bendrystės ir tai pačiai misijai, nepamirštant, kad tikros charizmos negali nesiekti susitikimo su Kristumi.“

Šio mėnesio Šventojo Tėvo apmąstymai skirti bažnytiniams judėjimams ir bendruomenėms, kad atnaujintų Bažnyčią savo gebėjimu palaikyti dialogą, tarnaujantį jos evangelizacinei misijai. Todėl popiežius prašo bažnytinių judėjimų ir bendruomenių iš naujo sąmoningai, pasitikinčiai ir kūrybingai atrasti šią evangelizacinę misiją ir dalintis tuo lobiu, kad kiti gautų dvasinės naudos, o ne žalos.

Popiežius mato bažnytinių judėjimų gebėjimą imtis dialogo Bažnyčios evangelizacinės misijos labui, todėl prašo nuolat gyvuoti ir veikti, atsiliepiant į Šventosios Dvasios kvietimą, reaguoti į iššūkius, į šiuolaikinio pasaulio pokyčius.

Tai nėra koks nors neįmanomas sunkus darbas ar našta, tai atsinaujinimas ir patikėjimas, kaip sako popiežius, „savo charizmas panaudoti pasaulio poreikiams“, vengiant bet kokios pagundos užsidaryti savyje, tarsi taip gyvuoti būtų saugiau ir patikimiau. Taigi tikima, kad Bažnyčios palaikomi ir pripažįstami judėjimai, kurių Bažnyčioje yra tūkstančiai, o oficialiai pripažintų 115, kilę skirtingu metu, skirtingiems žmonėms atsiliepus į Dievo dovaną priimti unikalią charizmą, kuri, popiežiaus manymu, tikrai yra pajėgi pasiekti artimą, kad jį laimėtų išganymui ir Bažnyčiai.

Bažnytiniai judėjimai yra didžiulė dovana Bažnyčiai. Iš tiesų jie yra nuolat atsinaujinančio kūrybiškumo nešėjai, kad liudytų Jėzų Kristų ir Evangelijos Gerąją Naujieną šiandienos vyrams bei moterims pačiomis įvairiausiomis aplinkybėmis ir labai konkrečiais būdais. Jie jungia skirtingų tautų ir šalių, kartų ir įvairių profesijų narius, pasižymi vaisingu ir efektyviu formavimo potencialu, jie pašaukti ne užsidaryti, bet gyventi autentišku bažnytiniu pašaukimu ir misija.

Skirtinguose judėjimuose ir bendruomenėse yra daug charizmų, bet viena misija, vienijanti visus. Todėl Bažnyčia stengiasi palaikyti judėjimus bei bendruomenes ir jiems padėti. Viena tokių palaikymo priemonių yra Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, kurios viena iš užduočių yra lydėti pasauliečių asociacijų ir bažnytinių judėjimų steigimą bei plėtrą, akcentuoti Bažnyčioje jų gyvenimo fragmentus labai skirtinguose kontekstuose.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×