1 / 2

Jėzuitų rekolekcijos: „Kuo gyva meilė?“

Lapkričio 1–5 d. jėzuitai atsitraukė nuo aktyvios veiklos į maldą ir tylą Kulautuvos rekolekcijų namuose. Jėzuitas t. Willy Lambert per nuotolį davė impulsus mąstymams tokia tema: „Kuo gyva meilė?“

T. Willy Lambert rekolekcijų pradžioje priminė, kad jo tėvas 1944 m. žuvo netoli nuo Lvivo ir dalyvavo mūšiuose Mariupolyje, taigi jis jaučia ypatingą asmeninį ryšį su Lietuva, šiuo metu ryžtingai palaikančią Ukrainą kare prieš Rusiją.

T. Willy per rekolekcijų dienas pažvelgė į įvairius meilės gyvybės šaltinius ir priminė, kaip apie tai kalba Eucharistija, šv. Ignacas ir šv. Raštas. Iš kur gyvybės semiasi meilė? Pirmiausia – iš šv. Dvasios, kuri teikia gyvybę viskam: „Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šv. Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5).

Meilė taip pat semiasi gyvybės iš pagarbos Dievo ir žmogaus slėpiniui. Mes esame kviečiami iš pagarbos Dievui jam tarnauti, bet ir Dievas rodo pagarbą ir mums, žmonėms: „Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“ (Jn 12, 26). Žmogus yra nesuvokiamas slėpinys, todėl, pasak šv. Augustino, tikime ne tik Dievu, bet ir žmogumi, nes nežinome, kas jis esąs. 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×